Mikkelin vuoden 2023 järjestöpalkinnon sai Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Ihmisten käsiä.

Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry sai vuoden 2023 järjestöpalkinnon. Valinnan teki Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kokouksessaan 15.11.2023.

Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry on vuonna 2001 perustettu läheistään ja omaistaan hoitavien henkilöiden tuki- ja etujärjestö. Yhdistyksessä työskentelee toiminnanjohtaja, omaistoiminnan vastaava, kaksi omaistoiminnan kehittäjää sekä järjestöohjaaja.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestölähtöisellä toiminnalla tukea läheistään hoitavia sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Tukityötä toteutetaan vertaistuen, keskustelutuen, toiminnan, tiedon ja virkistyksen avulla. Toimintaa järjestetään yhteistyössä vapaaehtoisten, vertaistukitoimijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Yhdistys toimii myös omaishoidon asiantuntijana, edunvalvojana ja kehittäjänä. Tavoitteena on edistää omaishoitotilanteiden tunnistamista ja huomioon ottamista sekä ehkäistä läheistään hoitavien yksinäisyyttä ja kuormittuneisuutta.

Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n valitsemista vuoden järjestöksi perusteltiin ehdotuksissa muun muassa seuraavasti:

  • Järjestö tekee tärkeää työtä alueen omaishoitajien jaksamisen ja vertaistuen hyväksi. Alueen ensimmäiset yhdistyksen kouluttamat omaishoidon kokemusasiantuntijat valmistuivat keväällä 2023.
  • Omaishoitajien tuella vähennetään terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta huomattavasti. Tulevaisuuden ikääntyneiden hoiva tukeutuu pitkälti omaishoitajiin. Omaishoitajana toimitaan niin omien lasten, puolison kuin ikääntyneiden vanhempien tukena.

Mikkelin kaupunki valitsi vuoden järjestön nyt ensimmäisen kerran. Kaupunkilaiset ja järjestöt pystyivät ehdottamaan palkittavaa järjestöä verkkokyselyssä lokakuussa. Ehdotuksia tuli yli 200 kappaletta. Palkinto jaetaan jatkossa vuosittain. Nyt jaettavan palkinnon suuruus on 1500 euroa.