Veturitallien alueen kehitystyö on etenemässä esisopimusvaiheeseen – Mikkelin kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina 4.12.

Ilmakuva veturitalleista.

Mikkelin kaupunki ja kiinteistökehittäjä Nordic Icon Consulting Oy (Nordicon) ovat saavuttaneet molempia osapuolia tyydyttävän neuvottelutuloksen Veturitallien alueen luovuttamisesta. Kiinteistökaupat on tarkoitus tehdä kevättalven 2024 aikana, kun aluetta koskeva asemakaavamuutos saa lainvoiman. Mikkelin kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy esisopimuksen. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. 
 
Mikkelin kaupungin ja Nordiconin tavoitteena on, että alueelle rakentuu kahden vuoden aikana kaikkiaan 21 000 neliömetrin kokoiset erikoiskaupan tilat kauppakeskukselle ja liikerakennukselle. Historialliset veturitallit kuuluvat kiinteistökauppaan. Korttelialueiden luovutushinnaksi on sovittu hieman yli 3,2 miljoonaa euroa​,​ joka on kahden alueen rakennusoikeuden arvosta pyydetyn kiinteistöarvion keskiarvon mukainen hinta.  
 
– Tiivis yhteistyö Nordiconin kanssa on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että voimme tehdä esisopimuksen ja kertoa paljon konkreettistakin tästä hankkeesta. Veturitallien kauppapuiston lisäksi taustalla on laajempi näkemys Mikkelin elinvoimasta ja houkuttelevuudesta sekä kaupallisesta tarjonnasta ja kantakaupunkimme liikennejärjestelyistä, sanoo kaupunginjohtaja Janne Kinnunen
 
Pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksista vastaa osin Mikkelin kaupunki (veturitallirakennuksen määräalalta) ja osin VR-​Yhtymä Oy sekä Väylävirasto. Alueen ratkaisuissa korostuvat kestävän kehityksen ratkaisut. Lisäksi alueen puustovyöhykettä säilytetään ja valtatien vieressä oleva naurulokkien yhdyskunta säilyy koskemattomana. Suunnitelmaan kuuluu myös alueen liikennejärjestelyt sekä jalankulun ja kevyen liikenteen uudet olosuhteet.  
 
– Veturitallien alueen, Satamalahden ja sittemmin myös Kenkäveronniemen muodostaman kokonaisuuden kannalta tuleva Savilahden sillan uudistaminen ja samalla alueen saavutettavuudesta huolehtiminen ovat tärkeitä asioita. Liikenteen järjestelyt avaavat mahdollisuuksia pysähtyä Mikkelissä ja uusien pyöräteiden ja jalankulkuväylien myötä kaupunkilaisille parempaa Satamalahden saavutettavuutta, kuvailee kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.  
 
– Johtoajatuksena on, että Veturitallien kauppapuiston ja myös Kenkäveronniemen Puhdistamon täytyy olla helposti saavutettavissa niin autolla kuin kävellen ja pyöräillen. Tiivis kaupunkirakentaminen ottaa Mikkelissä huomioon monenlaiset tarpeet, ja on tarkoituksenmukaista, että alueet laajentavat kaupungin aktiivista ydinkeskustaa. Mikkeliin tulee enemmän kaupallisia palveluja, mahdollisuuksia ja aitoa kaupunkikeskustaa, siis positiivista pöhinää.  

Myös kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell (sd.) arvioi Veturitallien alueen investointien auttavan Satamalahden ja Kenkäveronniemen kehittymistä.

– Mikkelin elinvoiman ja verotulojen johdosta on tärkeää, että veturitallialueelle saadaan liiketoimintaa, joka pysäyttää Viitostien matkailijoita, tuo Mikkeliin uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Veturitallialueelta pitää olla hyvät kulkuyhteydet torille, jotta kaupunkikeskustan yritykset hyötyvät veturitallialueen kehittymisestä. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 16.10. kuuli Nordiconin edustajaa Reijo Laaksoa, käsitteli esisopimusta, asemakaavaa ja tontin luovutuksen arviokirjoja. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous antoi luvan veturitallialueen jatkovalmisteluun sekä ohjeisti, että asiassa tulee olla tehtynä riskien arviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Päätöksen asiasta tekee viime kädessä kaupunginvaltuusto.
 
Portti Järvi-Suomeen luo syvyyttä ja leveyttä Mikkelin tarjontaan 
 
– Aluekokonaisuus muodostaa merkittävän portin Järvi-Suomeen ja tien Savon sydämeen. On hienoa päästä mukaan kehittämään Veturitallien aluetta, kommentoi Nordiconin projektijohtaja Reijo Laakso
 
Yritysjärjestelyistä, yrityskaupoista sekä liikkeenjohdon- ja yrityskonsultoinnistaNordiconissa vastaava Laakso korostaa alueen sijoittumista kaupunkikeskustan ja Valtatie 5:n väliin. 
 
– Sijaintinsa ansiosta Veturitallien alue laajentaa ja elävöittää Mikkelin kaupungin keskustaa. Kauppapuisto myös merkittävästi lisää syvyyttä ja leveyttä palvelutarjontaan – ei vain Mikkelin kannalta, vaan koko maakunnan ja itäisen Suomen kannalta. Tällä kaikella on vahva merkitys Mikkelin kehitykselle ja imagolle maakunnan keskuskaupunkina, Laakso sanoo. 

Veturitallit tulevat olemaan kauppapuiston näkyvä, yksilöllinen leima. Liikerakennusten arkkitehtuuri ja ulkoasu sovitetaan veturitallirakennuksen henkeen. 
 
– Veturitallirakennus kunnostetaan pieteetillä. Liikerakennusten arkkitehtuuri tulee olemaan täysin perinteisistä kaupan keskuksista poikkeava. Kokonaisuus on Viitostien kulkijoille näkyvä ja mieleenpainuva, alue herättää heti mielenkiintoa. Kuvailisin rakennusteknistä toteutusta jopa kansainvälisellä mittapuulla innovatiiviseksi, Laakso kertoo. 
 
Kauppapuiston piha-alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat luontoarvot ja viihtyvyys. Suunnitteluun kuuluu myös panostus lasten ja nuorten aktiviteetteihin. 
 
– Kiitokset kuuluvat kaupungin viranhaltijoille, jotka ovat kanssamme olleet ratkaisukeskeisiä. Yhteistyömme on ollut läheistä, rakentavaa ja avointa. Varsinkin ilman kaavoituspuolen ammattilaisia tätä hanketta ei olisi koskaan saatu nykyiselle tasolle.  
 
Matkailusta vetovoimaa 
 
Veturitallien kauppapuiston, Kenkäveronniemen ja kaupunkikeskustan muodostama kolmio tulee kokonaissuunnitelmissa toimimaan merkittävänä Mikkelin matkailun vetovoimatekijänä.  
 
– Varsinkin kesäkauden voimakas liikenne Viitostiellä on täynnä ihmisiä, jotka ovat valmiita pysähtymään ja tekemään ostoksia sekä viettämään aikaa ruokailun, rentoutumisen ja kulttuurielämysten merkeissä. Etelä-Savon maakunnan asukasmäärä on lähes 150 000, mutta kesäisin määrä jopa kolminkertaistuu, Reijo Laakso muistuttaa. 
 
Samaan aikaan Kenkäveronniemen vanhan puhdistamoalueen suunnitelmat ovat edenneet Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n pöydissä. Tuoreen selvityksen mukaan alueesta on tarkoitus tehdä kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä, jossa tarjolla olisi myös majoittumista ja kaupallista toimintaa. Alueen tapahtumakeskuksesta tulisi muun muassa Mikkelin kuumin konserttipaikka.  – Veturitalleille ja Kenkäveronniemeen rakentuva kokonaisuus kutsuu Viitostien liikennevirtoja Mikkeliin. Alueen sijainti kaupungin ytimessä, lyhyen kävelymatkan päässä torista tuo keskustan kivijalkakaupat suurten asiakasmäärien ulottuville, arvioi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki

– Veturitallien alueen kehittämisen saaminen tosissaan liikkeelle on tärkeää. Mikkelin täytyy maakuntansa keskuksena olla se veturi, jolla koko alueen kehitys saadaan jälleen liikkeelle. Nyt saadaan kehitys oikeille raiteille, lyödään tulta pesään ja koko seutukunnan kaupalliseen kehitykseen lisää puhtia, Mikkelin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs muotoilee.

Kuva: Harri Heinonen