Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 11.12.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 11.12.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 130 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2024

Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuuston seuraavat kokoukset järjestetään seuraavasti maanantaisin kello 17:
22.1.2024 (päätetty kaupunginvaltuustossa 22.5.2023)
19.2.2024
18.3.2024
22.4.2024
20.5.2024
10.6.2024 (tilinpäätös)

§ 131 Mikkelin kaupungin sijoitustoiminnan perusteet

Hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, ettei sijoitustoiminnan periaatteita hyväksytä ja kyseenomaisilla rahoilla maksetaan kaupungin velkoja pois. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen (kesk.) esitti, että varat tulee sijoittaa Etelä-Savon alueen elinvoiman edistämiseen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Jukka Pöyry ja Jaakko Väänänen jättivät eriävän mielipiteen.

§ 132 Energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvien varojen kohdentaminen ja käyttö

Hyväksyttiin.

Energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista sata miljoonaa euroa käytetään kaupungin lainojen ennenaikaiseen poismaksuun. Loppuosa varoista sijoitetaan.Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana asian lähettämistä uuteen valmisteluun. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 30–19. Asian käsittelyä jatkettiin.

Keskustelun aikana Anne Reponen (sit.) esitti Pertti Karhusen (sit.) kannattamana toimenpidealoitteen, että kaupunginvaltuustolle järjestetään tammikuussa erillinen iltakoulu muun omaisuuden sijoittamisesta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tapani Korhonen (sd.) esitti Paavo Barckin (sd.) kannattamana, että energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 180 miljoonaa euroa käytetään kaupungin lainojen ennenaikaiseen poismaksuun. Esitys hävisi äänestyksessä 47–4.

Kati Häkkinen (kesk.) esitti evästyksenä kaupunginhallitukselle, että varoilla perustetaan kahden miljoonan euron pääomarahasto, rahasto tai säätiö, jonka tuotoilla rahoitetaan mikkeliläisiä kasvuyrityksiä ja start up -yrityksiä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

§ 133 Mikkelin kaupungin varainhankintapolitiikka

Hyväksyttiin.

§ 134 Mikkelin kasvuohjelma

Hyväksyttiin.

§ 135 Siirtomäärärahaesitys, Haukivuoren palvelutalon vesikatto

Hyväksyttiin.

§ 136 Talouden seuranta 10/2023 ja määrärahamuutokset

Merkittiin tiedoksi.

§ 137 Talouden tasapainotusohjelma 2024–2026

Hyväksyttiin.

Heli Kauppinen (vihr.) esitti Jatta Juholan (sd.) kannattamana päätöstekstiin, koskien taulukon kohtaa ”perusopetuksen kustannusrakenteen tarkastelu jne.”: ”Mikäli uusia kustannustehokkaampia, toimivia ja lapsen edun turvaavia toimintamalleja ei löydy, perusopetuksen säästöt siirretään toteutettavaksi muualta kuin sivistyksestä.” Esitys hävisi äänestyksessä äänin 32–18.

Juha Ropponen (sit.) esitti Pertti Karhusen (sit.) kannattamana, että käsitellään ja hyväksytään vain vuoden 2024 osalta ja vuosien 2025–2026 tasapainotukset valmistellaan uudelleen niin, että suunnitelmat ovat käsiteltävänä maaliskuun 2024 valtuuston kokouksessa. Lisäksi tasapainotusohjelmaan lisätään myös vuoden 2027 suunnitelmat.Esitys hävisi äänin 42–6.Anu Kokkonen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: ”Sivistykselle esitetyn 920 000 euron säästöt tehdään hallitusti ja porrastetusti. Säästöjä ja uusia toimintamalleja selvitettäessä on otettava huomioon myös mahdollisuus jatkoaikaan, jos koulutuksen laatu tai lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi kärsivät leikkauksista. Mikkelillä ei ole varaa koulutuksen laadun ja lasten ja nuorten terveyden heikkenemiseen.” Esitys voitti äänin 31–18.

Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Antti Pakarisen (kesk.) kannattamana, että Suomenniemen päiväkodin lakkauttaminen siirretään 1.8.2025. Olkkosen esitys voitti pohjaesityksen äänin 29–21. Suomenniemen päiväkodin lakkauttaminen siirretään elokuulle 2025.

Pertti Karhunen (sit.) esitti Anna Reposen (sit.) kannattamana, että perusopetuksessa ei käynnistetä uusia hankkeita seuraavien kolmen vuoden aikana. Esitys hävisi äänin 45–5.

Arto Seppälä (sd.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana lisäyksen, että poliittiset ryhmät käyvät keskustelun ennen sivistyksen lautakuntarakenteen muuttamista vuonna 2025. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 138 Veturitallien alueen tontinluovutuksen esisopimus Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa

Hyväksyttiin.

§ 139 Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys

Pykälän käsittely siirrettiin tammikuun 2024 kokoukseen.

§ 140 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie, Haukivuori

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloitteet
Jaana Strandman (ps.): Mikkeliläisten arjen kustannukset kuriin.
Pertti Karhunen (sit.): Mikkeliin yksi oppilaaksiottoalue.
Arto Seppälä (sd.): Liikuntareittien mahdollisuuden turvaaminen Kalevankankaalla.