Mikkelin kaupungin vaalisivu on julkaistu

Vaalilappu ja vaaliuurna.

Suomen presidentinvaali järjestetään sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollinen toinen vaali järjestetään sunnuntaina 11.2.2024.

Mikkelin kaupungin vaalisivu on osoitteessa mikkeli.fi/presidentinvaali. Sivulle on koottu tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista sekä äänestysbussista. Sivulle kootaan myös tietoa vaaleista, äänestämisestä ja median tarjoamista vaalikoneista.

Presidentinvaalissa Suomen kansa valitsee tasavallan presidentin välittömällä vaalilla kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Vaali on tarvittaessa kaksivaiheinen. Mikäli joku ehdokkaista saa ensimmäisessä vaalissa yli puolet hyväksytyistä äänistä, tulee hän valituksi tasavallan presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan tasavallan presidentiksi.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.