Presidentinvaalin ehdokkaat on vahvistettu

Vaalilappu ja vaaliuurna.

Helsingin vaalipiirilautakunta on vahvistanut ehdokasasettelun vuoden 2024 tasavallan presidentin vaalia varten.

Ehdokkaat ovat ehdokasnumerojärjestyksessä: Li Andersson, Olli Rehn, Harry Harkimo, Jussi Halla-aho, Jutta Urpilainen, Mika Aaltola, Alexander Stubb, Sari Essayah ja Pekka Haavisto. Tarkemmat tiedot ehdokkaista ovat oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.

Presidentinvaali toimitetaan joka kuudes vuosi. Tulevissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään 28.1.2024.

Tasavallan presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Jos joku ehdokkaista saa ensimmäisessä vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valitaan suoraan tasavallan presidentiksi. Toinen vaali järjestetään, jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä. Mahdollinen toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.
 
Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.−23.1.2024 ja ulkomailla 17.−20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.−6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.−3.2.2024.

Tiedot Mikkelin ennakkoäänestyspaikoista ja aikatauluista: mikkeli.fi/presidentinvaali