Kansalaistoimijalähtöiset kehittämishankkeet ovat käynnistyneet Mikkelissä – Päämääränä on lisätä hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Hanketoimijoita.

Mikkelissä on käynnissä joukko kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juvenian hallinnoima Jelppis-hanke kokoaa hankkeet yhteen koordinaatiollaan ja viestinnällään.

– Jelppiksessä me organisoimme hankkeiden välistä yhteistoimintaa, jotta hankkeiden välillä syntyisi luontevasti sparrausta ja yhteistyötä, kertoo Jelppis-hankkeen TKI-asiantuntija Emmi Nykänen.

– Ajatus Jelppiksellä on vähän samanlainen kuin aikaisemmin Meijän Mikkeli -hankkeella, joka oli kokoava hanke. Jelppis on kuitenkin koko Etelä-Savon laajuinen; nyt hankkeet ovat alkaneet täällä Mikkelissä.

Jelppis-hanke tukee Etelä-Savon järjestöjä hakemaan myös uusia hankkeita ja myös uudet hankkeet liittyvät osaksi kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden verkostoa. Hanketoiminnasta kiinnostuneet yhdistykset voivat olla matalla kynnyksellä yhteydessä Jelppis-hankkeen työntekijöihin Emmi Nykäseen ja Annastiina Vesteriseen.

Kansalaistoimijalähtöiset kehittämishankkeet ovat lähtökohtaisesti yhdistysten ESR+-hankkeita. Mukana on myös Mikkelin kaupungin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun iso Yhdessä osallistuen -hanke. Kaikkia kansalaistoimijalähtöisiä hankkeita rahoittaa Etelä-Savon ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Mikkelin lisäksi hankkeita on käynnistynyt Mäntyharjulla ja Savonlinnassa.

– Kaikissa näissä hankkeissa on tarkoitus lisätä ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Tavoitellut henkilöt ovat jollakin tavalla haavoittuvassa asemassa olevia, mutta toiminta on kuitenkin pääsääntöisesti kaikille avointa. Hankkeiden välinen yhteistyö on tärkeää myös viestinnässä ja ihmisten tavoittamisessa, Nykänen kertoo.

Yksi käynnistyneistä hankkeista on Hacklab Mikkeli -yhdistyksen hallinnoima Hyvinvointi Värkkääjä, joka Juuso Kolehmaisen mukaan tarjoaa nuorille aikuisille mahdollisuuden rakennella, näperrellä ja nimenomaan värkkäillä luovasti muun muassa 3D-tulostamisen parissa.

– Potentiaalisesti osallistuja saa vaikka käyttötuotteen itselleen, esimerkiksi 3D-tulostetun tuulilasinraaputtimen, jonka on itse päässyt suunnittelemaan, Kolehmainen kuvailee.

Yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, liikuntaa ja terveystietoa

Yhdessä osallistuen -hanke toteutuu Xamkin ja Mikkelin kaupungin yhteistyöllä. Tavoitteena on edistää mikkeliläisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen. Toiminnalla halutaan tukea osallistumista päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun.

– Kehitteillä on myös etsivän hyvinvointityön malli, jolla tarkoitetaan yli 29-vuotiaille suunnattuja palveluita. Edistämme myös osallisuusmuotoilua ja sen toimintamallin kehittämistä kaupungille ja eri toimijoille. Lisäksi vastuullamme on toimijaverkoston kasaaminen, jonka avulla voitaisiin tehostaa kansalaistoimijuuden kehittämistä alueellamme, projektipäällikkö Hanna Valjakka Mikkelin kaupungilta kertoo.

Xamkin puolen projektipäällikkö Elisa Suominen nostaa esiin nuorten teeman.

– Ylipäätään osallisuuden edistäminen on Yhdessä osallistuen -hankkeen ydin. Eli miten saisimme erilaisten mikkeliläisten ääntä kuuluviin. Hanke on pitkä, sillä se kestää maaliskuulle 2026 asti, Suominen sanoo.

Yhdessä osallistuen -hankkeessa kartoitetaan myös kohtaamispaikkoja, joilla tarkoitetaan kaikille avoimia tiloja, joiden pääasiallisena tarkoituksena on olla tila kohtaamisille ihmisten, järjestöjen, seurojen ja eri toimijoiden kesken mahdollisesti jonkin ennalta määrätyn asian äärellä.

Viola ry:n Voimaa ja valoa elämään -hanke on kumppanuushanke. Hankevastaava Ilona Halmesmäki kertoo, että neljän järjestön tekemä yhteistyö on tarkoitettu kuormittavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tukemiseksi.

– Kuormitus voi olla äkillinen ero tai kriisi tai pitkittynyt tilanne. Hankkeen aikana muodostamme tukipaketin, jolla autamme yhdessä. Toinen vahva tavoitteemme on, että Mikkelissä näkyisi vahvasti ammatillinen sote-järjestöauttaminen yhtenä auttamisen muotona, yhtenäistämme viestintää ja helpotamme ihmisten osallistumista.

Järjestöauttaminen tarkoittaa konkreettisesti vertaisryhmiä.

– Mukana on myös yksilötyötä eli kohtaamme ihmisiä keskustelemalla. Lisäksi mukana on muu voimavarakeskeinen toiminta. Erityistä on, että saamme tehdä tätä pitkään, voimme kulkea vuodenkin verran ihmisen rinnalla kriisitilanteessa. Ympärillä on vahva sote-verkosto, Halmesmäki sanoo.

Mikkelin Hiihtäjien Noora Tivinen ja Mikkelin Kilpa-Veikkojen Anneli Koivunen työskentelevät Liikkeellä kohti hyvinvointia -ryhmähankkeessa.

– Kyseessä on elintapaohjauksen hanke. Paneudumme niihin asioihin, jotka jäivät edellisessä hankkeessa kesken, silloin mukana oli myös Etelä-Savon Liikunta. Nyt otamme vielä vahvemmin mukaan nuoret, perheet ja syrjäalueiden asukkaat, Tivinen sanoo.

– Tarjoamme enimmäkseen ryhmäliikuntaa, mutta yksilöohjattavia on myös tarkoitus ottaa mukaan, Koivunen lisää.

Hankepalettiin kuuluu myös Zetanes–yhdessä-hanke, jolla tuetaan mikkeliläisiä nuoria muun muassa opintojen parissa ja tarjotaan mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi hanke jalkautuu kaupungille tapaamaan nuoria. Zetanes on romanikieltä ja tarkoittaa ”yhdessä”.

Kansalaistoimijalähtöinen hankehaku on auki 23.2.2024 saakka. Lisäksi vuonna 2024 on vielä kaksi hakua: 1.3.–10.5.2024 ja 17.6.–27.9.2024.

Lisätietoja hankkeista
Jelppis
Hyvinvointi Värkkääjä
Yhdessä osallistuen
Voimaa ja valoa elämään
Liikkellä kohti hyvinvointia
Zetanes–yhdessä

Kuva: Elisa Suominen, Emmi Nykänen, Anneli Koivunen, Noora Tivinen, Juuso Kolehmainen, Ilona Halmesmäki, Hanna Valjakka (kuvaajana Mikko Mäkeläinen).