Mikkelin kaupunki hyödyntää taas osallistuvaa budjetointia pieninvestoinneissaan – Kyselyssä on mukana 14 kohdetta

Ihmisiä kävelemässä Urpolan sillalla talvella.

Mikkelin kaupunki on avannut kaupunkilaisille kyselyn, jossa asukas voi valita kolme toteutettavaa kohdetta neljäntoista pieninvestointikohteen joukosta. Kohteita on ympäri laajaa Mikkelin aluetta. Yksittäisen investoinnin arvo vaihtelee 2 000 eurosta aina 20 000 euroon asti.

LINKKI KYSELYYN (mikkeli.fi/osallistuvabudjetointi2024). Kysely on auki 25.2.2024 saakka.

Valittavien kohteiden joukko on monipuolinen. Mukana on muun muassa infotauluja, kuntolaitteita, ongintalaituri, jouluvaloja ja BMX-polkupyörärata. Esityksissä on huomioitu eri alueiden lisäksi myös eri ikäiset asukkaat. Lisäksi kyselyssä on mahdollista ehdottaa omaa kohdetta.

Osallistuvan budjetoinnin määräraha vuodelle 2024 on yhteensä 100 000 euroa. Kyselyn tulokset huomioidaan investointikohteiden valinnassa. Valinnoista päättää kaupunkikehityslautakunta maaliskuussa 2024.

Kuntaliiton määritelmän mukaan osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. 

Kuva: Mikko Mäkeläinen