TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: Palveluiden suunnittelu jatkuu vahvistetuilla työllisyysalueilla

Tiina Ikonen ja Seija Lehtonen.

Viime vuoden marraskuussa saimme työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedon uusista työllisyysalueista työvoimapalveluiden siirtyessä valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta alkaen. Suomeen on muodostumassa 44 työllisyysaluetta, joista Etelä-Savoon Mikkelin seudun työllisyysalue ja Savonlinnan työllisyysalue. Pieksämäki suunnittelee nyt vahvistetusti työvoimapalveluita Keski-Savon työllisyysalueella. Savonlinna poikkeuslupa hyväksyttiin viiden muun poikkeuslupaa hakeneen kanssa.  

Olimme hankkeessa valmistautuneet myös toisenlaiseen vaihtoehtoon eli siihen, ettei kaikki olisi mennyt hakemusten mukaisesti. Syksy oli työntäyteinen. Vastuukuntasopimuksen ja järjestämissuunnitelman valmistelu huipentuivat lokakuun loppuun, kun ne toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön. Järjestämissuunnitelmaa oli työstetty laajalla joukolla eri työryhmissä ja hyväksytetty ensin ohjausryhmässä ja sen jälkeen kaikkien sopijakuntien valtuustoissa. 

Olemme verkostoituneet muiden uudistusta tekevien henkilöiden kanssa ja saaneet jopa Kuntaliiton ottamaan koppia yhteisistä kokoontumisista. Ensimmäinen livetapaaminen oli Kuntamarkkinoilla syyskuussa ja sen jälkeen on keskusteltu Teamsissa ja Howspace-alustalla. TE2024-uudistuksen tiimoilta on kokoonnuttu myös C21-kaupunkien (Suomen 21 suurinta kaupunkia) kesken ja todettu ylialueellinen yhteistyön tarve TE2024-uudistuksen valmistelussa. C21-kaupunkien lisäksi yhteistyöhön ovat liittymässä myös Kajaani ja Kokkola, jolloin tässä voidaan puhua C23-kaupungeista työllisyysasioiden osalta. Näillä näkymin osallistumme näiden suurimpien kaupunkien välisiin yhteistyöryhmiin aktiivisesti ainakin yhteisesti keskitettävien palveluiden, valtakunnallisten ja ylialueellisten hankintojen sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön ja työllisyysasteen noston työryhmissä. 

Palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon kunkin kunnan asiakastarpeet. Eri puolilla Suomea ja maakuntaa on vaihtelevat tarpeet erilaisille työvoimapalveluille ja siksi joitakin palveluita on järkevää järjestää ylialueellisesti, yhteistyössä eri työllisyysalueiden kesken. Mikkelin kaupunki on lähettänyt 5.1.2024 yhteistyöpyynnön maakunnan muille työllisyysalueille työllisyysalueet ylittävien palvelujen suunnittelua ja sopimista varten sekä aluerajojen läheisyydessä olevien asiakkaiden palvelujen muotoitua ja tuotteistusta varten. Lisäksi sovitaan yhdenmukaisesta ja läpinäkyvästä yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan varmistaa Etelä-Savon asukkaiden palvelut.  

Yhteistyökuvioita on herätelty myös muun muassa ICT-ratkaisujen osalta Meitan (Meidän IT ja Talous Oy) yhteistyökaupunkien Mikkelin, Joensuun ja Lappeenrannan kesken. Tähän yhteistyökuvioon ovat ilmaisseet kiinnostuksensa myös Savonlinnan työllisyysalue sekä Kouvola ja Kotka.  

Kaikki tähänastinen valmistelu tähtää siihen, että Mikkelin seudun työllisyysalue voi aloittaa toimintansa ja ottaa vastuulleen julkiset työvoimapalvelut vuoden 2025 alusta alkaen. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää yhteistyökuvioiden ja yksityiskohtien viilaamisessa. Etelä-Savon yritysten tarpeita on kartoitettu laajalla kyselyllä palveluiden suunnittelun tueksi. Tuotamme materiaalia TE-toimistolle yt- ja muutosneuvotteluita varten.

Järjestämissuunnitelmassa on sovittu monista asioista sopijakuntien kesken. Jotta asiat saadaan rullaamaan ajoissa, on perustettava työllisyysalueen toimielin, lautakunta, keväällä 2024. Myös KOTO24-lakimuutoksen työllisyyteen liittyvät asiat tulee valmistella ennen lain voimaantuloa vuoden 2025 alusta.  Meillä TE2024 E-Savo -hankkeessa vuosi on lähtenyt käyntiin siis vauhdilla. Hanke päättyy maaliskuun lopussa, mutta uudistuksen valmistelu vielä vuoden 2024 loppuun Mikkelin seudun työllisyysalueella Mikkelin kaupungin työntekijöinä. Hyvää talven jatkoa!

Teksti: Projektiasiantuntijat Tiina Ikonen ja Seija Lehtonen

Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa kunnille koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Etelä-Savon osalta siirtoa valmistelee TE2024 E-Savo -hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja toteuttaa Mikkelin kaupunki.

Kuvassa Tiina Ikonen ja Seija Lehtonen.