Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.2.2023

Mikkelin kaupungintalo.

§ Esityslista

§ 31 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 32 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 33 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 34 Varainhoitopalveluiden kilpailutus 2024 alkaen

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti:
“Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn tarjouspyyntöluonnoksen sekä muut hankintaan liittyvät kilpailutusasiakirjaluonnokset. Ennen tarjouskilpailun julkistamista kaupunki järjestää hankinnassa markkinavuoropuhelun.
Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin kaupungin vs. talousjohtajan tekemään tarvittaessa asiakirjoihin pieniä muutoksia ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Päätöksentekovaiheessa esitetään asiassa tehty yritysvaikutusten arvioinnin tulokset.”

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että SFR Advisors Oy (Eero Okkolin ja Stefan Nordling) selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. (

§ 35 Demola-ohjelman toteutus

Kaupunginhallitus päätti toteuttaa Demola-ohjelman esitetyllä tavalla. Hankkeen kuntarahoitusosuus 15.000 € osoitetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 36 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen palvelusopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelusopimuksen vuosille 2024-2027. Vuonna 2024 sopimussumma on 1 215 000 euroa ja vuosien 2025-2027 sopimussumma neuvotellaan erikseen. Sopimussumma maksetaan kustannuspaikalta 1416/Miksei Oy.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

§ 37 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi.

§ 38 Työllisyysjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus päätti julistaa työllisyysjohtajan viran uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2024 klo 15.00. Työllisyysjohtajan virkaa edellisellä hakukerralla hakeneiden hakemukset otetaan virkaa täytettäessä huomioon.

§ 39 Kaupunginhallituksen avustukset vuodelle 2024

Merkittiin, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen Mikkelin Oppaat ry:n osalta (työsuhde) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti Jatta Juholan kannattamana, että Mikkelin eläinsuojeluyhdistykselle myönnetään avustus hakemuksen mukaisesti.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: Eero Aho, Kirsi Olkkonen, Armi Salo-Oksa, Jani Sensio, Pirkko Valtola,  Jaana Strandman, Pekka Pöyry, Petri Pekonen
Heli Kauppisen vastaesitys EI:  Heli Kauppinen, Jatta Juhola,  Jarno Strengell,
Päätösehdotus tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:lle 7.650 euron ja Mikkelin Oppaat ry:lle 900 euron suuruiset toiminta-avustukset (kp Avustukset).

§ 40 Vuoden 2023 kunniamerkkien luovuttaminen

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kunniamerkit luovutetaan 19.2.2024 pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

§ 41 Valtioneuvoston kanslian nimeämispyyntö Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmat, valmisteluryhmiin ja neuvottelukuntiin

Kaupunginhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Janne Kinnusen ja varajäseneksi Virpi Siekkisen Itäisen ohjelman neuvottelukuntaan.