Runkovesijohdon muutostyö voi aiheuttaa veden laatumuutoksia 19.–23.2.

Vesipisaroita.

Mikkelin vesilaitos suorittaa Urpolanjoen sillan korjaukseen liittyen merkittävän runkovesijohdon muutostyön 19.–23.2.2024 välisenä aikana.

Valmistelevat työt aloitetaan maanantaina 19.2. sulkemalla runkovesijohdon venttiilejä. Varsinainen muutostyö suoritetaan keskiviikkona 21.2. Työstä voi aiheutua veden laatumuutoksia 19.–23.2. välisenä aikana kantakaupungin ja Rantakylän alueilla. Itse muutostyön ei pitäisi vaikuttaa vedenjakeluun, mutta asiakkaita kehotetaan huomioimaan laatumuutosten mahdollisuus.

Venttiilien sulkemisesta ja avaamisesta johtuvat veden virtaussuuntien muutokset ja painevaihtelut saattavat aiheuttaa väliaikaista samentumista vedessä. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää. Veden laatu kannattaa tarkistaa erityisesti ennen pyykinpesua. Veden juoksuttaminen auttaa samentumien ja ilman poistoon.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Häiriöilmoitukset (24/7): käyttöpäivystys, puh. 044 794 2640

Reaaliaikainen tiedotus osoitteessa mikkelinvesi.fi.