Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.–24.3. – Lue, miten voit toimia rasismia vastaan

Kuvituskuva.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään jälleen 18.–24.3.2024. Tänä vuonna teemana on rasismiin puuttuminen.

Kampanjaviikko rohkaisee meitä tunnistamaan rasismin ja toimimaan sitä vastaan. Rasismiin puuttumisella näytämme, että välitämme. Viikon aikana ääneen pääsevät rasismia kokeneet. Aidot tarinat ja tilanteet tekevät näkyväksi rasismin moninaisuutta. Kokemukset tuovat esiin myös konkreettisia keinoja, joilla rasismiin voi puuttua.

Lisätietoja kampanjaa koordinoivan Punaisen ristin verkkosivuilla.

Miten voin toimia rasismia vastaan?

Yksilöiden ja organisaatioiden on tärkeää tunnistaa rasismi arjessa ja yhteiskunnan rakenteissa. Kun tiedostat  omat ennakkoluulosi, voit toimia aktiivisesti rasismia vastaan. 

Meillä kaikilla on mahdollisuus edistää yhdenvertaisuutta niin omassa arjessa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Näillä kolmella kysymyksellä voit pohtia, miten vastustat rasismia arjessasi:

  1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistat yhteisöjesi toiminnassa ja rakenteissa? 
  2. Miten voit lisätä osaamistasi yhdenvertaisuudesta?
  3. Miten puutut rasistiseen käytökseen ja käytäntöihin? 

1. Tunnista

Rasismi voi olla yksilöiden tietoista toimintaa tai tahattomia mikroaggressioita.

Rasismia on myös yhteiskunnan rakenteissa. Rakenteellinen rasismi on usein tiedostamatonta. Se voi ilmetä näennäisesti neutraaleina käytäntöinä, jotka kuitenkin sulkevat osan ihmisistä ulkopuolelle. Tarkastelemalla oman yhteisösi normeja ja käytäntöjä, opit tunnistamaan ja purkamaan rasismia. 

Tiedostamatonta syrjintää voi esiintyä esimerkiksi työelämässä: kuka kutsutaan työhaastatteluun tai kenen näkemyksiä kuunnellaan työprojektissa. Asuntomarkkinoilla vuokranantajat saattavat suosia asunnonhakijoita, joilla on suomalaiselta kuulostava nimi.

Rasismin eri muotoihin ja antirasistiseen sanastoon voit perehtyä esimerkiksi oikeusministeriön sanastosivulla

2. Tiedosta

Rasisminvastainen työ alkaa itsestä. Meillä kaikilla on tiedostamattomia oletuksia, joita luomme ennen kuin olemme tutustuneet ihmiseen, asiaan tai ilmiöön. On tiedostettava omat oletukset ja ennakkoluulot, jotta ne eivät ohjaile käytöstämme tai päätöksentekoamme. On myös hyvä pohtia sitä, miten yhteiskunnan normit vaikuttavat vuorovaikutukseen ja toimintaamme.

Rasismin tunnistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatiivat uuden oppimista, johon on tarjolla runsaasti koulutuksia ja materiaaleja!

THL:n antirasismikoulutus verkossa tarjoaa muun muassa kattavan tietopaketin rasisminvastaiseen työhön. Mixed Finns on tuottanut myös oppaan antirasistiseen työhön kouluissa. Kuuntelemalla, kouluttautumalla ja oppimalla jokainen voi edistää yhdenvertaisuutta omissa yhteisöissään.

3. Toimi

Rasismin tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää, mutta sen on johdettava myös toimintaan. Ilman konkreettisia tekoja ei synny muutosta. Rasismin vastustaminen on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.

Meidän jokaisen velvollisuus on puuttua arjen rasismiin, kuten syrjivään käytökseen tai rasistisiin vitseihin. Rakenteellistakin rasismia on mahdollista purkaa omasta arjesta käsin, kun nostamme rohkeasti esiin ongelmakohtia. Tätä työtä voi tehdä niin oppilaitoksissa, työpaikoilla, vapaa-ajan yhteisöissä kuin julkisessa keskustelussakin. Omalla toiminnalla ja positiivisella esimerkillä voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. 

Työyhteisössä voit ottaa puheeksi esimerkiksi rekrytointikäytännöt: millä perustein ihmisiä palkataan ja onko käytössä anonyymi rekrytointi? Missä työtehtävissä suomen kielen osaaminen on olennaista ja mitä voisi hoitaa myös muulla kielellä? Onko työyhteisössänne moninaisuutta kaikilla organisaation tasoilla vai ainoastaan tietyissä toimenkuvissa?

Voit myös miettiä, onko työpaikalla tai omassa kaveripiirissä käytetty kieli kaikkia kunnioittavaa. Onko ympärilläsi olevilla ihmisillä osaamista yhdenvertaisuudesta vai pitäisikö sitä lisätä?

Puutu syrjivään käytökseen ja ilmoita siitä esimerkiksi esihenkilöllesi tai työpaikasi HR-osastolle. Ja mikä tärkeintä: uskalla vaatia muutosta!