Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.3.2024

Kaupungintalon julkisivu.

Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2024

§ Esityslista

§ 80 Työllisyysjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus päätti valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien sekä kokonaisvertailun perusteella työllisyysjohtajan virkaan Jukka Ollikaisen. Perusteena valinnalle on Jukka Ollikaisen laaja ja monipuolinen työkokemus, erityisesti kokemus ison yksikön ja kokonaisuuden johtamisesta (ml. työllisyys ja työllisyysvoimapolitiikka), esimies- ja taloushallinnon työkokemus sekä haastattelussa että soveltuvuusarvionnissa saatu vahvistus hänen soveltuvuudesta ko. virkaan.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 10.4.2024 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

§ 81 Europarlamenttivaalit 2024 – Ennakko-, laitos.- ja vaalipäivän äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti määrätä europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteistä ilmenevissä paikoissa ja mainittuina kellonaikoina.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​​ että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa,​ että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-​kohdan perusteella esityslistan päätösesityksen mukaisissa laitoksissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia ennakkoäänestyspaikkoina oleviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin.

§ 82 Europarlamenttivaalit 2024 – Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä ja puolueosastoilta ja valitsijayhdistykseltä,​ että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (18 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään 8.4.2024.

§ 83 Europarlamenttivaalit 2024 – Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2024 europarlamenttivaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille:
– että ulkomainonta voidaan aloittaa europarlamenttivaalien osalta aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 22.5.2024
– ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Väyläviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​​
– kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
– ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.