Valtuusto hyväksyi Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman

Polkupyöräparkki.

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi seudullisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman maanantaina 18.3.2024.

Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman taustalla on aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi keinoksi hillitä ilmastonmuutosta ja kohentaa kansanterveyttä.

Edistämisohjelman laadinnassa hyödynnettiin asukkaiden ja alueella liikkuvien näkemyksiä. Asukaskyselyyn vastasi seudulta 695 henkilöä tavoittaen etenkin 25–64-vuotiaita. Kysely tuotti lähes 1 900 karttamerkintää liikenneympäristön koetusta nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vastaajat ilmoittavat pyöräilevänsä ja kävelevänsä nykyisin pääasiassa vapaa-ajalla ulkoilu- ja hyvinvointisyistä. Nykyisten kävely- ja pyöräreittien laadun ja hoidon parantaminen ja uusien reittien toteuttaminen koetaan tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Pyöräilyn turvattomuus nousee erityisenä huolen aiheena esiin.

Edistämisohjelman painopisteiksi valittiin asennemuutoksen tukeminen, kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisuus, turvalliset, esteettömät ja loogiset reitit eri käyttäjäryhmät huomioiden ja kestävän matkailun edistäminen. Tavoitealueita tukevana ylätason tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja liikkuminen. 

Edistämisohjelman loppuraporttiin voi tutustua täällä (klikkaa linkkiä).

– Kun kaupunki sitoutuu tällaiseen ohjelmaan, tarkoittaa se sitä, että se mahdollistaa kaupungin omiin investointeihin valtionapujen saamisia, ja se on edellytys. Ilman (ohjelman) hyväksyntää emme voi saada meidän kevyen liikenteen hankkeisiimme valtionavustusta, alusti kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä asiaa kaupunginvaltuuston kokouksessa.

– Kun puhutaan yksittäisistä kohteista, tehdään aina oma suunnitelma ja omat päätökset, Riihelä jatkoi.

Edistämisohjelma sai valtuutetuilta kiitosta. Vihreiden Kerttu Hakala muistutti, että Mikkeli on toimiva ja ihmisen kokoinen kaupunki, mutta kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä Mikkeli ei ole muita edellä.

– Meidän on helppo katsoa esimerkkejä muualta. On paljon tutkimustietoa ja kokemuksia, joista voimme ottaa opiksi. On selvää, että kävelyä ja pyöräilyä hyvin huomioiva kaupunki on paras kaupunki myös autoilijalle eli tässä tavallaan kaikki voittavat, Hakala sanoi.

Perussuomalaisten Raimo Heinänen pohti sitä, kuinka käytettyjä pyöräväylät ovat ja mitä ne maksavat käyttöä kohden.

– Vastapainona meidän täytyy turvata myös autoilla liikkuminen, koska olemme laaja maaseutukaupunki.

Keskustan Kirsi Olkkonen korosti, että edistämisohjelma on hyvä hyvinvoinnin kannalta.

– Kaikin keinoin pitää lisätä arkiliikuntaa ja muuta liikuntaa. Olemme panostaneet Mikkelissä matkailuun ja toivon, että pyöräily otetaan yhtenä mahdollisuutena.

Sosiaalidemokraattien Jarno Strengell toivoi, että joukkoliikenteen lisäksi huomioitaisiin myös yksityisautoilu.

– Keskustan alueella on hyvät parkkipaikat torilla ja sairaalan vieressä, mutta monesti kaupungin alueella on vaikeaa löytää autopaikkaa. Kun Marskin aukiolta lähtevät koulun parakit pois, olisi hyvä ottaa aukio takaisin ajoneuvojen parkkipaikaksi, joka helpottaisi muun muassa yliopistokeskuksen, ammattioppilaitoksen ja kaupungissa asuvien pysäköintitarvetta ainakin siihen asti, kunnes Marskin aukiolle keksitään muuta käyttöä.

Sosiaalidemokraattien Hannu Tullinen piti ongelmana sitä, että Mikkelin kaupunki käyttää kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen varsin vähän rahaa.

– Jos ohjelmaa lähdetään viemään, se vaatii rahaa, Tullinen sanoi.

Keskustan Marita Hokkanen muistutti, että pyöräilijöiden ohella pitäisi muistaa myös skuuttien käyttäjät ja liikenneturvallisuus. Kokoomuksen Jenni Oksanen muistutti osallisuuden merkityksestä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma laadittiin Mikkelin seudulle, johon kuuluvat Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat. Hanke käsittää keskustaajamien lisäksi myös Mikkelin keskeiset taajamat Anttolan, Haukivuoren, Otavan, Ristiinan, Suomenniemen sekä Rantakylän. Hanke toteutettiin yhteistyössä Mikkelin seudun kuntien, Pohjois-Savon ely-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.