Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.4.2024

Kaupungintalon julkisivu.

§ Esityslista

§ 98 Työllisyysjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Koska Jukka Ollikainen on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin työllisyysjohtajan vaali voidaan vahvistaa. Jukka Ollikainen ottaa viran vastaan 15.4.2024. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työllisyysjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty 5.500 euroa/kk.