Katutyöt ja muut infrahankkeet alkavat kesän korvalla

Kadun rakentamista, taustalla järvi ja puita.

Kesä tulee todennäköisesti myös tänä vuonna, ja työt kaduilla sekä ympäristössä alkavat vapun tienoilla. Pohjoisen sijaintimme vuoksi työt keskittyvät taas kesäkauteen, jolloin maa ei ole roudassa. Jäisen maan kaivaminen ei ole toivottavaa kaupunkiympäristössä, koska vahinkojen todennäköisyys muulle infralle, kuten kaapeleille ja vesijohdoille, kasvaa huomattavasti.

Suurimpana hankkeena tänä vuonna on Rokkalanjoen ylittävän Porrassalmenkadun sillan uusiminen. Silta sijaitsee Myllykadun risteyksen lähellä, Tenholankadusta pohjoiseen noin sata metriä. Työ pyritään aloittamaan toukokuussa ja urakka-aika kestää vuoden loppuun saakka. Pitkä aikataulu johtuu siitä, että sillan kansi valetaan kolmessa eri osassa ja betonin kuivumisaika on otettava työajassa huomioon. Ennen valutöitä suoritetaan vanhan sillan purkua sekä paalutusta, joka sekin tehdään kahdessa osassa. Liikenne ohjataan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin sillan yli, vuoroin vanhan kannen ja vuoroin uuden osan yli. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan omaa väyläänsä. Työmaasta aiheutuu jonkun verran haittaa liikenteelle. Liikennejärjestelyjen haasteena ovat lähellä sijaitsevat liikennevalo-ohjatut risteykset.

Pyöräilyolosuhteiden parantaminen jatkuu

Kasarminkadun saneeraus saa jatkoa edellisen kesän töille. Viime vuonna kadun alle uusittiin kaukolämpö-, sähkö- ja kuituverkkoa. Tänä kesänä Kasarminkadulle rakennetaan leveämpi pyöräily- ja jalankulkuväylä sekä istutetaan uudet katupuut. Työ on jatkoa edellisvuoden Nuijamiestenkadun remonttiin, jossa rakennettiin muun muassa punaista pyöräilyväylää. Vuoden 2024 aikana leveä pyöräily- ja jalankulkuväylä ulotetaan Kasarminkadun lisäksi myös Jääkärinkadulle, jonka liikenneturvallisuutta parannellaan myös risteysalueilla. Alkukesästä Jääkärinkadun kaukolämpöverkkoa saneerataan ensin välillä Annikinkatu–Prikaatinkatu, minkä jälkeen katu viimeistellään Sammonkadulle saakka. Linja-autoreitti kulkee Jääkärinkadun ja Kasarminkadun sijasta vielä kesän ajan Nuijamiestenkatua pitkin.

Jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta parannetaan myös Porrassalmenkadulla sekä Ristiinassa koulun läheisyydessä Mäkitiellä. Lisäksi muutama liikenneturvallisuushanke on vielä suunnitteluvaiheessa ja niiden toteutuminen vuonna 2024 on vielä epävarmaa. Kuitenkin Rinnekadulla, uuden Saimaanportin yhtenäiskoulun kohdalla, rakennetaan kesällä uusia linja-autopysäkkejä vastaamaan nykyistä tarvetta sekä parannetaan kadun kuivatusjärjestelmää.

Mikkelin kaupunki rakennuttaa vesilaitoksen kanssa yhteistyössä kaksi laajempaa saneeraushanketta Lehmuskylän alueella. Toinen hanke käsittää Lylytien ja Kaarnatien saneerauksen sekä osan Kelotiestä. Toisessa hankkeessa saneerataan Pihlajatietä Lehmuskadun risteyksestä noin 250 metrin matkalta keskustan suuntaan. Molemmissa hankkeissa uusitaan vesijohdot, jäte- ja hulevesiviemärit sekä kadun rakennekerrokset.

Ihan uusia katuja ja leikkipaikkojen kunnostuksia

Uutta asuinaluetta rakentuu parhaillaan Annilanrantaan. Annilanranta- ja Kalevinranta-nimiset kadut valmistuvat heinäkuun alkuun mennessä, minkä jälkeen tonttien ja asuinrakennusten rakentaminen voi alkaa. Katujen lopullinen päällystäminen tapahtuu lähitulevaisuudessa sen jälkeen, kun suurin osa taloista on valmistunut.

Naisvuoren näköalatasanteelle on myös parannuksia luvassa. Hanke on toistaiseksi suunnitteluvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan varsinaiset työt voidaan aloittaa syksyllä 2024 urakan kilpailutuksen jälkeen. Istutus- ja viimeistelytöitä tehdään Naisvuorella vielä 2025 aikana.

Merkittävämpiä leikkipaikkojen kunnostustöitä tehdään tulevana kesänä Pohjolanpuiston ja Kiiskinmäen leikkipaikoilla. Uimarannoilla uusitaan Kaihun uimarannan laiturin loppuosa ja asennetaan uudet pukukopit Urpolanlammen ja Otavan uimarannoille.

Vihertöiden osalta katupuita istutetaan muun muassa Nuijamiestenkadulle, Kasarminkadulle, Jokikadulle ja Salosaarentielle yhteensä noin 130.

Edellä mainittujen suurempien kokonaisuuksien lisäksi pienempiä korjaus- ja parannustöitä tehdään kauden aikana eri puolella kaupunkia. Kaupungin rakennuttamien kohteiden lisäksi muutakin maarakentamista on varmasti luvassa eri puolilla kaupunkia.

Kuva: Annilanrannan kadut valmistuvat kesällä 2024.