Kyyveden tulva nousemassa harvinaisen korkealle Etelä-Savossa

Huutomerkkejä.

Etelä-Savon ely-keskus tiedottaa, että viime viikon sateet ja tälle viikolle ennustetut sateet jatkavat tulvatilanteen pahenemista Etelä-Savossa. Yöpakkasten vuoksi lumien sulaminen on toistaiseksi ollut verkkaisempaa, mutta alkuviikolle ennustettujen sateiden jälkeen lauhtuva sää sulattaa lumia nopeasti ja sulamisvesien virtaus vesistöihin kiihtyy. Mäntyharjun reitin latvajärven Kyyveden ennustetaan nousevan tasolle, joka on harvinaisen korkea jopa sen koko 114 vuotta jatkuneen mittaushistorian aikana.

Kyyveden vedenpinta voi ennusteiden mukaan nousta hyvin lähelle Kyyveden korkeinta vuonna 1924 mitattua tulvahuippua. Vedenkorkeuden ennustetaan todennäköisesti nousevan nykyisestä korkeudestaan vielä 20–35 senttimetriä. Vesistöennusteiden mukaan Kyyveden kevättulvan huippu ajoittuu toukokuun alkupuolelle. Mikäli lähiajat ovat sateisia, voi vedenpinta nousta jopa uuteen ennätyskorkeuteen. 

Kyyvedelle ennustetun tulvahuipun ennakoidaan aiheuttavan vahinkoja matalimmille rantarakennuksille ja -rakennelmille. Ennakoidulla tulvavaara-alueella sijaitsee jopa kymmeniä rakennuksia. Myös matalimpia rantateitä voi jäädä tulvaveden alle.  

Varaudu tulvaan jo etukäteen

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua nousevaan tulvaan suojaamalla omaisuuttaan. Kiinteistönomistajia muistutetaan tarvittaessa suojaamaan kastumisvaarassa olevat rakennukset. Monien vapaa-ajan asuntojen rakentamiskorkeus on alempi kuin vakituisten asuntojen. Tästä syystä vapaa-ajan asunnot ovat aikaisemmin kastumisvaarassa. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen: https://www.vesi.fi/teemasivu/teemana-tulviin-varautuminen/ ja https://vesi.fi/aineistopankki/pientalon-tulvaturvallisuusopas-etela-savo/.

Veden peittämällä tiellä ei tule ajaa!  

Myös muualla maakunnassa tulvii

Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi ovat nousseet tulvakorkeudelle. Näiden vesistöjen vedenpinnan ennakoidaan nousevan enää muutamia senttejä. Suonteelle ennakoidaan 5–10 senttimetrin nousua. Puulan ennakoidaan nousevan 20–30 senttimetriä toukokuun loppupuolta kohden. 

Alempana Mäntyharjun reitillä Vuohijärven vedenkorkeus on myös nousussa. Tulvahuippua ennakoidaan toukokuun alkuun, jolloin pinta on 10–15 senttimetriä nykyistä tasoa ylempänä. Ely-keskus seuraa tulvatilanteen etenemistä ja jatkaa tiedottamista yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa.