Aina ei tarvitse jaksaa! Mikkeliläisille ja kangasniemeläisille on tarjolla voimaa ja valoa

Katariina Romo, Maiju Leskinen ja Ilona Halmesmäki.

Joskus elämä voi muuttua erityisen kuormittavaksi ja eteen tulee pysähtymisen paikka. Mikkeliläisille ja kangasniemeläisille on tarjolla tukea Voimaa ja valoa elämään -hankkeen avulla.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta sekä Viola – väkivallasta vapaaksi ry. Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa.

Hankkeen päämaja sijaitsee aivan Mikkelin keskustassa. Ikkunoista avautuu näkymä Porrassalmenkadulle ja Hallitustorille. Hankevastaavana on yhteisöpedagogi Ilona Halmesmäki ja hanketyöntekijöinä sosionomi Maiju Leskinen sekä sosionomi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Katariina Romo.

– Tämä on pääpaikkamme, jossa voimme keskustella kävijöiden kanssa, mutta jalkaudumme myös muualle ja voimme tehdä kotikäyntejä, kertoo Maiju Leskinen konkreettisista kohtaamisista, joihin voi hakeutua maksutta ilman lähetettä, diagnoosia tai muuta kriteeriä.

Toukokuussa 2023 alkanut hanke kestää huhtikuuhun 2026. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa ihmisten toimintakykyä, jaksamista sekä selviytymiskeinoja – löytää voimaa ja valoa elämään. Hankkeessa tarjotaan uudenlaista, pidempikestoista ja yksilön tarpeesta lähtevää tukea yhdistelemällä ammatillisten sote-järjestöjen erityisosaamista. Kumppanijärjestöinä toimivat Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Etelä-Savon mielenterveys ry – Mikkelin kriisikeskus, Uutta elämää group ja Viola.

Lopputuloksena syntyy yksilöllisessä ja ryhmämuotoisessa työssä hyödynnettävä psykososiaalisen tuen tukitarjotin julkisten palveluiden rinnalle. Tukitarjottimen eri toimintoja ja tukimuotoja voidaan hyödyntää yhtenä kokonaisuutena tai rakentaa sen eri osa-alueista yksilöllinen psykososiaaliseen voimaantumiseen tähtäävä kokonaisuus. Tuen muodoissa painottuu tsemppaus, rinnalla kulkeminen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen löytyminen.

– On mielettömän hienoa, että kun teemme yhteistyötä ammatillisten sote-järjestöjen kanssa, meistä jää hankkeen jälkeen toimintatapa ja konkreettista tukea: Tänne jää verkosto järjestötoimijoista ja konkreettisia ryhmiä, jotka voidaan ottaa järjestön perustyöskentelyn tueksi, Ilona Halmesmäki sanoo.

Hankkeen kohderyhmä on moninainen: Aina 18-vuotiaista 64-vuotiaisiin asti.

– Asiakkaamme elävät joko äkillisessä tai pitkittyneessä kuormittavassa elämäntilanteessa. Kuormitus on ihmisen oma kokemus. Me tarjoamme voimavarakeskeistä ja pitkäkestoista tukea ihmisille. Tuki on yksilöllistä tukityöskentelyä ja vertaisryhmiä ja muuta voimavarakeskeistä toimintaa, Halmesmäki jatkaa.

Miksi ihminen hakisi voimaa ja valoa? Syyn ei tarvitse olla suuri.

– Ihmisen oma tunne siitä, että nyt olisi hyvä jutella jonkun kanssa, riittää, Maiju Leskinen muistuttaa.

– Nuorilla elämäntilanteet voivat olla syystä tai toisesta kuormittavia. Ehkä omaa paikkaa vähän etsitään ja mietitään, mikä on oma juttu ja miten jaksaa arkea ja kaikkea, mikä elämään liittyy. Yhteiskuntamme on aika yksilökeskeinen, ollaan totuttu sinnittelemään ja pärjäämään. Aina ei tarvitse jaksaa.

Katariina Romon mukaan työikäisillä asiakkailla voi olla paljon kuormitusta hoivan ja huolenpidon näkökulmasta.

– Esimerkiksi omat vanhemmat tai puoliso tarvitsevat hoivaa. Myös erityislasten vanhemmat voivat tarvita apua kuormittavassa elämäntilanteessa, varsinkin, jos on palaamassa työelämään ja pohtii, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuu, Romo sanoo.

Pitkäkestoista ja monipuolista tukea – mahdollisuuksia myös vapaaehtoisille

Voimaa ja valoa elämään -hanke täydentää ammatillisten sote-järjestöjen paikallista toimintaa ja pystyy olemaan ihmiselle pitkäkestoinen tuen antaja. Yhteyden voi ottaa puhelimitse tai sähköpostilla. Keskiössä on se, että ihmistä käsitellään kokonaisuutena. Yhdestä paikasta voi saada erilaista tukea: Yksilöllistä keskustelutukea, vertaisryhmätyöskentelyä ja muuta voimavarakeskeistä toimintaa.

Katariina Romoa ilahduttaa erityisesti se, että hanketyöskentely sekä läheinen toiminta kumppanijärjestöjen kanssa mahdollistavat eri asiantuntijoiden käyttämisen ja myös luovuuden asiakastyöskentelyssä.

– Olemme pystyneet käymään ihmisen kanssa vaikka hevostallilla tai taidenäyttelyissä. Meillä on aikaa kohtaamiselle ja rinnalla kulkemiselle.  Yksilötyössä käytämme myös kokemusasiantuntijoita. Vertaisuudessa on voimaa.

Ilona Halmesmäki näkee, että palvelut ovat usein ongelmakeskeisiä ja rajaavat elämän yhteen osa-alueeseen.

– Yhden ongelman korjaaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta ihminen on kaikkea muutakin. Kuormituksen tunnistaminen tyypillisesti käynnistää meissä prosessin ja tarpeen tehdä muutos. Jokainen meistä ansaitsee tulla nähdyksi vahvuuksien ja omien voimavarojen kautta. Kun keskitytään hyvään, antaa se pitkäkestoisia vaikutuksia arkeen.

Kokemusasiantuntijoita ja muita vapaaehtoisia ei koskaan ole liikaa. Kiinnostuneet voivatkin olla yhteydessä hankkeeseen avoimin mielin.

Voimaa ja valoa elämään -hanke netissä
Verkkosivusto
Facebook
Instagram

Kuva: Katariina Romo, Maiju Leskinen ja Ilona Halmesmäki. Kuvaaja: Mikko Mäkeläinen.