Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 29.4.2024

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 29.4.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin


§ 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastavat Jarno Strengell (sd.) ja Eero Aho (kok.).

§ 124 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Mikkelin kaupungin puoltokirje/kannatuskirje rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun hakemisesta LUT-yliopistolle sekä Etelä-Savon maakuntahallituksen pöytäkirja 22.4.2024.

§ 125 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta.

§ 126 Mikkelin kaupungin ajankohtaiset edunvalvonta-asiat

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus keskusteli ajankohtaisista edunvalvonta-asioista.

§ 127 Hankekatselmus 2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 128 Täytäntöönpano/asemakaavan muutos, 50. kaupunginosa (Haukivuori), Keskustie

Hyväksyttiin.

§ 129 Muutos väliaikaisen hankerahoituksen ehtoihin, Ristiina-seura ry

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa seuralle myönnetyn 30 000 euron väliaikaisen hankerahoituksen ehtoja niin, että väliaikainen rahoitus on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä,​ kuitenkin 31.5.2025 mennessä. Muilta osin väliaikaisen lainan ehdot säilyvät ennallaan.

§ 130 Vammaisneuvoston varsinaisen jäsenen, varapuheenjohtajan ja henkilökohtaisten varajäsenien nimeäminen valtuuskauden loppuajalle

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi vammaisjärjestöjen esityksen mukaisesti vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Ismo Rahikaisen Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry:stä, Reijo Hämäläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Rita Matilaisen Mikkelin seudun selkäyhdistys ry:stä, puheenjohtaja Kauko Väisäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Naarajärven Mikkelin seudun selkäyhdistys ry:stä sekä varapuheenjohtajaksi Timo Petäjämäen Mikkelin seudun invalidit ry:stä.

§ 131 Kaupunginhallituksen edustaja kasvatus- ja opetuslautakunnassa 2024–2025

Hyväksyttiin.

Uudeksi edustajaksi lautakuntaan Pirkko Valtolan (kok.) tilalle nimettiin Eero Aho (kok.).

§ 132 Ilmoitus Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmään liittymisestä, Pertti Karhunen

Merkittiin tiedoksi.

§ 133 Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, Länsi-Savo

Kaupunginjohtajan muutettu pohjaesitys keskustelun kuluessa: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin.

Jarno Strengell (sd.) esitti, että ”kaupunki noudattaa päätöksenteossa lähtökohtaisesti avoimuutta, ja yhteenvetotaulukko tarjouksista julkistetaan. Perustelu: Pääosin viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti. Tiedonsaannin rajoittamiselle on oltava asiallinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei anneta, kielteinen päätös on perusteltava, riittäviä perusteluita tiedon salaamiselle ei ole annettu.”

Strengellin esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Strengell jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on sisällöltään sama kuin hänen esityksensä.

Lisätietoja
Pekka Pöyry
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
pekka.poyry(at)mikkeli.fi
050 544 5199