Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 20.5.2024

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 20.5.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastavat Kati Häkkinen (kesk.) ja Jukka Härkönen (kok.).

§ 45 Ilmoitus Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmään liittymisestä, Pertti Karhunen

Hyväksyttiin.

§ 46 Eron myöntäminen Jouko Kerviselle kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Hyväksyttiin. Valtuusto myönsi eron ja valitsi

  • puheenjohtajaksi Pertti Karhusen
  • varapuheenjohtajaksi Katariina Asikaisen
  • jäseneksi Mikko Kososen
  • Jukka Härkösen varajäseneksi Paavo Puhakan

§ 47 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 48 Kaupungin strategian ja elinvoimaohjelman seuranta 2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 49 Talouden seuranta 3/2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 50 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2023 mennessä

Merkittiin tiedoksi.

§ 51 Valtuustoaloite: Yksi oppilaaksiottoalue Mikkeliin

Merkittiin tiedoksi.

§ 52 Valtuustoaloite: Kaupungin ilotulituksista luopuminen

Merkittiin tiedoksi.

Katriina Janhunen (vihr.) esitti Minna Pöntisen (vihr.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Äänestyksen jälkeen (28–20) asiaa ei palautettu uuteen valmisteluun, vaan asia käsiteltiin loppuun kokouksessa.

Katriina Janhunen teki äänestyksen jälkeen toimenpidealoitteen Heli Kauppisen kannattamana: “Kuntalaisia tulee osallistaa käsittelyn aikana sekä erilaisia vaihtoehtoisia uudenvuoden tapahtumia ja niistä tulevia kustannuksia kartoittaa tarkemmin ja selvemmin. Esimerkiksi Lasten parlamentilta ja nuorisovaltuustolta voitaisiin kysyä, minkälainen uudenvuoden tapahtuma olisi heille mieluinen. Erilaisten valoesitysten lisäksi voitaisiin pohtia myös muita vaihtoehtoisia yhteisöllisiä tapahtumia.”

Toimenpidealoite hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 32–15.

§ 53 Valtuustoaloite: Mikkelin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloite
Soile Kuitunen (sd.): Mikkelin kaupungin hyvinvointi- ja terveystyön selvittäminen.