Juoksutukset ja vähäsateinen toukokuu hillinneet Saimaan ja Pielisen nousua – Tulvahuippu saavutetaan kohta

Näkymä Saimaalle.

Ely-keskus tiedottaa, että Vuoksen vesistöalueella Saimaan ja Pielisen vedenkorkeuksien nousu on hidastunut ja ennusteen mukaan tulvahuippu saavutetaan touko–kesäkuun vaihteessa. Saimaan pinta on ajankohtaan nähden noin 75 senttimetriä ja Pielisen pinta 50 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Tulvasta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa alimmille rantarakenteille, rakennuksille ja viljelysalueille sekä mahdollisesti liikenneyhteyksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Suurten juoksutusten vuoksi virtaus Vuoksella ja Pielisjoella on selvästi tavanomaista voimakkaampaa, mikä tulee huomioida vesillä liikuttaessa. Vesistöalueen muissa järvissä vedenkorkeudet ovat paikoin selvästi tavanomaista korkeammalla, mutta kääntyneet jo laskuun.

Vuoksen vesistöalueen vesitilanne on jatkunut tavanomaista runsasvetisempänä koko talven ja kevään ajan. Syys–huhtikuussa sadekertymä oli noin 130 millimetriä keskimääräistä suurempi ja huhtikuun sademäärä noin kaksinkertainen tavanomaiseen nähden. Toukokuusta on ennusteen mukaan kuitenkin tulossa tavanomaista vähäsateisempi, mikä on laskenut pahimpia tulvaennusteita. Nykytilanteeseen nähden vedenkorkeus nousee ennusteen mukaan Saimaalla ja Pielisellä vielä noin viisi senttimetriä.

Saimaalla tulva jää todennäköisesti alemmas kuin vuoden 2012 tulva, joka oli 2000-luvun tähän asti pahin tulva. Alkukesän mahdolliset runsaat sateet voivat vielä pidentää Saimaan ja Pielisen tulvatilannetta, mutta todennäköisesti vedenkorkeudet kääntyvät laskuun kesäkuun alkupuolella. Saimaan pinta tulee todennäköisesti pysymään tavanomaista korkeammalla elokuuhun asti. Runsas vesitilanne koskettaa koko Saimaata mukaan lukien Haukiveden, Puruveden ja Pyhäselän alueet.

Runsaasta vesitilanteesta ja säännösteltyjen järvien suurista juoksutuksista johtuen jokien virtaamat voivat olla selvästi tavanomaista suurempia. Tämä on syytä huomioida rannoilla ja vesillä liikuttaessa.

Tulvahavainnoista voi ilmoittaa vesi.fi-sivuston karttapalvelussa www.vesi.fi/karttapalvelu. Ilmoitetut havainnot tulevat julkisesti näkyviin ja auttavat viranomaisia tulvatilannekuvan ylläpidossa. Merkittävämmistä havainnoista tai odotettavissa olevista vahingoista voit olla yhteydessä suoraan ely-keskuksiin. Kiireellisissä hätätilanteissa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Saimaan alueen ely-keskukset seuraavat tulvatilanteen etenemistä ja jatkavat tiedottamista yhteistyössä Tulvakeskuksen ja alueen pelastuslaitosten kanssa.

Kuva: Mikko Mäkeläinen