Mikkeli on mukana valtion ja keskisuurten kaupunkien kumppanuusryhmässä

Mikkelin kaupungin viirejä.

Mikkeli on yksi mukana olevista kaupungeista uudessa valtion ja keskisuurten kaupunkien kumppanuusryhmässä. Asettamispäätös laadittiin työ- ja elinkeinoministeriössä torstaina 23.5.2024.

Keskisuurten kasvukaupunkiverkoston kaupunkien eli Mikkelin lisäksi Porin, Kouvolan, Vaasan, Hämeenlinnan, Seinäjoen, Rovaniemen, Porvoon, Salon, Kotkan, Kokkolan, Hyvinkään ja Kajaanin kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa valtion ja kaupunkien vuoropuhelua, jakaa yhteinen tilannekuva kehityksestä ja löytää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Kasvukaupunkien yhteistyön erityisinä ensimmäisinä teemoina ovat kulttuuri ja uudistuva teollisuus.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Vahvan kaupunkipolitiikan synnyttämä kasvu hyödyttää koko yhteiskuntaa ja tuo resursseja myös kaupunkiseutujen ulkopuolella sijaitsevien alueiden kehittämiseen.

Kaupungeille ja kaupunkiseuduille annetaan nykyistä suurempi rooli talouden vauhdittamisessa työllisyyden, korkeakoulutuksen, innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen keinoilla. Suurilla kaupungeilla on kyky ja mahdollisuudet kantaa vastuuta laajoista, koko yhteiskuntaa kohtaavista ilmiöistä yhdessä valtion kanssa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että maakuntien keskuskaupungeilla on erityisen tärkeä tehtävä alueellisen elinvoiman, sivistyksen ja osaamisen luomisessa. Kaupunkien ja valtion suhdetta on järkevää kehittää vahvaan kumppanuuteen perustuen, esimerkiksi teemakohtaisia sopimuksia hyödyntäen.

Kuva: Mikko Mäkeläinen