Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.6.2024

kaupungintalo

§ Esityslista

§ 58 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2024

Hyväksyttiin.

§ 59 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023 arviointi

Merkittiin tiedoksi.

§ 60 Etelä-Savon ja Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

Hyväksyttiin.

§ 61 Pursialan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 62 Asemakaavan muutos / 2. kaupunginosa (Maunuksela) kortteli 2

Hyväksyttiin.

§ 63 Kyyveden rantaosayleiskaavan muutos / Ylä-Salo

Hyväksyttiin.

§ 64 Asemakaava ja asemakaavan muutos Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosa (Ristiina)/ Sotakoulunranta sekä kaavamuutokseen liittyvät rakennustapaohjeet

Hyväksyttiin.

§ 65 Henkilöstökertomus 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 66 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 67 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 68 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Hyväksyttiin.

§ 69 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 70 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee turvata liikuntareittien mahdollisuus Kalevankankaalla

Merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 71 Valtuustoaloite: Sisäinen tarkastus Biosairila Oy:n taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta

Merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Valtuustokokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite:

SDP:n valtuustoryhmä, Enrique Tessieri, Jatta Juhola: Moninaisuuskoulutusta kaupungin johdolle, valtuustolle ja henkilöstölle