Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry on valinnut toimitusjohtajakseen Teemu Laasasen

Ilmakuva Saimaasta.

Paikkaa haki 15 henkilöä. Toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään 1.7.2024.

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n eli MSM ry:n toimitusjohtaja valittiin, kun MSM ry:n ja Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n välinen palvelusopimus päättyi toukokuun lopussa. MSM ry on päättänyt palkata oman toimintansa pyörittämiseen omaa henkilökuntaa. Yhdistyksellä on toimitusjohtajan valinnan jälkeen henkilökuntaa 2,5 henkilötyövuotta (HTV) sekä palvelualan yrityksiä ostopalvelusopimuksella käytössään.

Teemu Laasasella on yli 25 vuoden kokemus musiikki- ja taide-elämyksien luomisesta niin pedagogina kuin festivaali- ja tapahtuma-alalla. Hän on toiminut musiikkipedagogina, festivaalijohtajana ja taiteellisena johtajana sekä vastannut erilaisten tapahtumien suunnittelusta, hallinnosta ja tuotannosta laaja-alaisesti. Teemu on erityisen tunnettu kyvystään luoda innovatiivisia ja vaikuttavia kulttuuritapahtumia, jotka rikastuttavat yhteisöjen elämää ja houkuttelevat laajaa yleisöä.

Tällä hetkellä Teemu työskentelee perustamansa startup-yritys MusicFairyTales MFT Oy:n toimitusjohtajana ja luovana johtajana, vastaten yrityksen strategisesta kehittämisestä, taloudesta, henkilöstöstä ja tuotekehityksestä.

Mikkelin Musiikkijuhlien festivaalijohtajana Teemu toimi vuosina 2018–2023. Hänen johtajakautensa aikana Mikkelin Musiikkijuhlat valittiin vuonna 2021 arvostetun Gramophone-lehden 100 parhaan festivaalin joukkoon, sekä Finland Festivals -kattojärjestön Vuoden festivaaliksi vuodeksi 2023. Teemu palkittiin Pro Mikkeli -mitalilla vuonna 2022 työstään festivaalin kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Teemun vahvuuksia ovat strateginen ajattelu, innovaatiojohtaminen sekä kyky inspiroida ja motivoida tiimejä. Hänen laaja kokemuksensa ja intohimonsa kulttuurin ja elämysmatkailun edistämiseksi tekevät hänestä erinomaisen valinnan MSM ry:n toimitusjohtajaksi, missä hänen tavoitteensa on vahvistaa Mikkelin seudun matkailun vetovoimaa ja lisätä alueen matkailuelinkeinon tulovirtoja.

– Elinvoima- ja työpaikkakehityksen kasvupotentiaali on Mikkelin Seudulla matkailussa. Alueen matkailuidentiteettiä ja tunnettavuutta on parannettava, niin Suomessa, kuin Euroopassakin. MSM ry toimii kuntaorganisaatioiden ja yritysten yhteisenä työkaluna matkailun kasvun kasvattamiseksi ja markkinoinnin edistämiseksi. MSM ry tarvitsee omien tavoitteiden kirkastuksen ja tavoitekeskeisen uuden työtavan. Tähän vetovastuuseen ja työhön on lähdetty hakemaan sopivaa toimitusjohtajaa. Saamme Teemusta visionäärisen seudun matkailun ja matkailuorganisaation kehittäjän. Alueen ja matkailuyritysten liikevaihdon volyymissä on potentiaalia kasvaa. Motivoivaa työtä on paljon ja uskomme Teemusta löytyvän oikean henkilön tekemään kanssamme kehitysloikkauksen, toteaa MSM ry hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä.

Toimitusjohtaja Teemu Laasanen toteaa, että “Suurella innostuksella ja nöyrän kiitollisena otan vastaan MSM ry toimitusjohtajan tehtävän. Monipuolinen kokemukseni myynnistä, markkinoinnista ja innovaatioprojektien johtamisesta antaa minulle hyvät mahdollisuudet edistää Mikkelin seudun vetovoimaa pitkäjänteisesti yhteistyössä huippuosaavien ja kokeneiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteeni on lisätä matkailuelinkeinon tulovirtoja houkutellen uusia tapahtumia, luoden tulijoille unohtumattomia elämyksiä sekä kehittäen nykyisiä ja uusia matkailu- ja majoituskohteita. Kutsun kaikki kumppanit ja seudun toimijat mukaan rakentavaan yhteistyöhön!”

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Mikkelin seutu on seitsemän kunnan – Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan muodostama matkailualue. Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry (käytetty lyhenne MSM ry) on Mikkelin seudulla – Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina – toimiva matkailun alueorganisaatio. MSM ry markkinoi Mikkelin seutua matkailualueena, tiedottaa alueen matkailupalveluista, edistää matkailuelinkeinon kehittymistä ja yhteistyötä sekä vahvistaa seudun vetovoimaa.

MSM ry julkaisee vuosittain Mikkelin seutu – esitteet ja ylläpitää www.visitmikkeli.fi sivustoa, joihin on koottuna jäsenyritysten yhteystiedot, palvelut ja tuotteet. Lisäksi Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry koordinoi seudun yhteismarkkinointia.

Mikkelin seudulla on loma-asuntoja 29 311 kappaletta, järviä 2 067 ja matkailijoita 330 000 hlöä / vuosi.