Puhtaan veden pääkaupungissa tapahtuu: varaa paikkasi Mikkeli Water Weekin yritysnäyttelystä

Blue_Economy_Mikkeli_avajaiset

Puhtaan veden pääkaupungissa tapahtuu! Mikkelin kaupunki kumppaneineen järjestää tapahtumaviikon 16.-22.9.2024. Sen teemana on vesi.

Mikkeli Water Week tuo esiin veden merkitystä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista, tutkijoista alan yrityksiin, seudun asukkaisiin ja matkailijoihin. Viikon päätapahtumat, Finnish Lakeland Forum-seminaari ja kansainvälinen konferenssi Emerging Trends in Water Treatment pidetään Konsertti- ja tapahtumatalo Mikaelissa 17.-19.9. Näiden yhteydessä on yritysnäyttely, johon kutsumme vesialan yrityksiä. Näyttelyn toteutuksesta vastaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Tutustu näyttelyyn ja varaa oma paikkasi 31.7. mennessä täällä: Mikkeli Water Week – yritysnäyttely

Hinnoittelu:

  • 100 € (1 päivä Finnish Lakeland Forum 17.9.2024)
  • 200 € (2 päivää Emerging Trends in Water Treatment 18.–19.2024)
  • 250 € (3 päivää Finnish Lakeland Forum ja Emerging Trends in Water Treatment 17.–19.2024).

Lisätietoja: maarit.randelin@mikseimikkeli.fi, 0440 361 607

Tapahtumaviikon järjestäjinä toimivat Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen perustajat Mikkelin kaupunki, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin yliopistokeskus (MUC) ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Tule mukaan tapaamaan vesialan toimijoita ja verkottumaan!

BEM osaamiskeskus II -hankkeella käynnistetään Blue Economy Mikkelin (BEM) toiminta ja toteutetaan ekosysteemisopimusta. Mikkelin kaupungin ja valtion välisen, vuosille 2021–2027 solmitun ekosysteemisopimuksen painopiste on yhdyskuntavesien kiertotalous ja kehittämiskohde Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus. Blue Economy Mikkelin tavoitteena on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa uusia ratkaisuja vesihuollon ongelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin kaupunki. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Mikkeli on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat kaupunkien ja valtion solmimia ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä.