Bussipysäkki.

12.8.2022 - Maksuton Waltti-kortti on mikkeliläinen ilmastoteko

Mikkelin kaupunki tarjoaa kaikille mikkeliläisille peruskoululaisille tänäkin lukuvuonna maksuttoman Waltti-kortin kaupungin joukkoliikenteessä. Mikkelin noin 5000 peruskoululaista saavat siis kulkea vapaasti kaikilla Mikkelin kaupungin alueen matkustusvyöhykkeillä. Nyt bussiin astuvat koululaiset on […]

Christiina Liikanen Urpolan luontokeskuksessa

16.6.2022 - Urpolan luontokeskus ja sen ympäristö yllättävät monipuolisuudellaan

Tämän viikon RRR-juttua varten kaupungin viestintä vieraili Urpolan luontokeskuksessa kesäkuun alussa. Keskuksen toiminnanohjaaja Christiina Liikanen ottaa vierailijat vastaan iloisesti heti luontokeskuksen ovella. Christiinan opastamana tutustumme keskuksen näyttelyihin sekä luontokeskuksen ympäristöön. […]

15.6.2022 - Tupakkalakiin muutoksia- tupakointikieltoja laajennettu

Tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja on laajennettu koskemaan mm. leikkipaikkoja ja yleisiä uimarantoja. Muutoksella suojataan väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevien laajennusten tavoitteena on myös ehkäistä tupakoinnista aiheutuvaa […]

Jäteastioita.

3.6.2022 - Ympäristöpalvelut toteuttaa selvityksen biojätteen keräyksestä ja hävikkiruoan määrästä

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteuttaa kesän 2022 aikana selvityksen biojätteen ja muun elintarvikejätteen keräyksestä ja syntyvän hävikkiruoan määrästä ja käsittelystä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueen elintarvikehuoneistoissa. Kyselyllä selvitetään myös ruoanvalmistuksessa syntyvien jäterasvojen […]

Vieraslajitalkoiden osallistujia metsämaisemassa.

2.6.2022 - Vieraslajien torjuntaan kannustetaan taas sekä kaupungin mailla että omilla tonteilla

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke kannustaa asukkaita haitallisten vieraslajien torjuntaan sekä kaupungin mailta että omilta tonteilta. Kesän aikana järjestetään lukuisia jättipalsamin kitkentätalkoita eri puolilla Mikkeliä. Etelä-Savossa vuonna 2019 alkaneen VieKas […]

CO2-teksti liitutaulussa.

12.5.2022 - Liikenne on edelleen Mikkelissä suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän päästölaskentajärjestelmän viimeisimmät kuntakohtaiset päästölaskentatulokset ovat valmistuneet keväällä 2022. Laskenta kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria. Laskenta on toteutettu Hinku- eli Hiilineutraali kunta […]

Jättipalsami.

17.5.2022 - Vieraslajitalkoita järjestetään taas kesällä

Vieraslajeista ja niiden haitallisuudesta muistutetaan taas kesän tullessa. Talkoissa kitketään pois jättipalsamia. Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE -hanke järjestää paikallisten yhdistysten kanssa vieraslajitalkoita myös Etelä-Savossa. Talkoisiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet Voit […]

Ilmakuva Saimaasta.

5.4.2022 - Mikkelin kaupunki korostaa maanomistajan ja kunnan roolia kaivoslain valmistelussa – ”Puhtaasta ja ainutlaatuisesta luonnosta ponnistava elinvoimakehitys on turvattava”

Mikkelin kaupunki pitää tärkeänä, että kaupunkien ja kuntien ääni kuuluu uuden kaivoslain valmistelussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin lausunnon luonnoksesta kaivoslain muuttamiseksi kokouksessaan 4.4.2022. Lausunto on annettu 5.4.2022. – Kaupunkien on […]

Lampi.

28.1.2022 - Ehdotus Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on valmistunut

Ehdotus Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on valmistunut. Ehdotus on nähtävillä 28.2.2022 saakka. Kommentit, mielipiteet ja lausunnot suunnitelmasta pyydetään lähettämään 28.2. mennessä osoitteeseen ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai kirjeitse osoitteeseen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Maaherrankatu […]

Mies tankkaamassa autoa biokaasulla.

7.2.2022 - Biokaasusta vauhtia Etelä-Savoon -webinaari järjestetään 22. helmikuuta

Kasvihuonekaasupäästöistä johtuva globaali ilmaston lämpeneminen haastaa myös Suomea vähentämään ilmastokuormitustaan. Tieliikenteestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa. Fossiilisille polttoaineille on kuitenkin löytynyt vähäpäästöisempiä käyttövoimaratkaisuja, joiden kannattavuutta halutaan edistää myös poliittisilla […]