Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (oma jäteastia)

1.6.2018 - Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (oma jäteastia)

  Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaisesti sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon. Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia (Mikkelin kaupungin periaatteet ja menettelytavat (kohta […]

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytys (oma jäteastia)

1.6.2018 - Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytys (oma jäteastia)

  Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön. Kiinteistöille, jotka ovat liittyneet aluekeräyspisteen asiakkaaksi, ei voida myöntää keskeytystä (katso muutoshakemus ja maksumuistutus). Ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön kiinteistöittäinen […]

Jätemaksumuistutus (aluekeräyspiste, sekalainen yhdyskuntajäte)

1.6.2018 - Jätemaksumuistutus (aluekeräyspiste, sekalainen yhdyskuntajäte)

  Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätemaksumuistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle (Jätelaki 82 §). Myöhässä saapuneet muistutukset jätetään […]

13.12.2017 - Hakemuslomakkeet

Biojätteen käsittelystä kiinteistöllä Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä. ​ Lue lisää + lomake Aluekeräyspisteen asiakkaat Aluekeräyspisteen asiakkaana voit tehdä jätemaksumuistutuksen tai hakea tuleviin […]

Jätehuoltomääräykset

10.5.2017 - Jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset Hyväksytty: Rakennuslautakunta 20.8.2015 § 39 Voimaantulo: 27.11.2017 Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.8.2015 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset jotka ovat tulleet lainvoimaisiksi 27.11.2017. Jätehuoltomääräys.pdf

10.2.2017 - Jätteenkuljetus

Asumisen lietteet Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys tilataan suoraan säiliöitä tyhjentävältä ELY:n kuljetusrekisteriin merkityltä toiminnanharjoittajalta. Tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumasta […]

7.2.2017 - Jätehuolto

Hakemuslomakkeet Huomiotavaksi: Jätehuollon hakemusten käsittely on ruuhkautunut henkilöstövajauksen vuoksi, pahoittelemme viivettä. Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyvät täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake.  Ajankohtaista […]