Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet

10.12.2019 - Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet

Pääpiirustukset Pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirros. Pääpiirustusten tulee olla Ympäristoministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  mukaisia. Suunnitelmat tulee olla A4 koon kerrannaisia ja tallennettu sähköisesti oikeaan mittakaavan sekä […]