Luvan voimassaoloaika

11.12.2019 - Luvan voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika Luvan voimassaoloaika käy ilmi lupapäätöksestä. Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa päätöksestä. Jos rakennustyön aloitusilmoitusta ei ole tullut rakennusvalvontaan kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksestä, lupa raukeaa. Rakennustyöt tulee saattaa […]

LVI-töiden loppukatselmus

11.12.2019 - LVI-töiden loppukatselmus

LVI-töiden loppukatselmus LVI-töiden loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta LVI-tarkastajalta. Katselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse.  Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee LVI-tarkastus olla tehtynä. Ennen LVI-tarkastusta tulee Lupapisteeseen olla lisättynä ja kuitattuna LVI-töiden tarkastusasiakirja, […]

Rakennuksen käyttöönotto

11.12.2019 - Rakennuksen käyttöönotto

Osittainen loppukatselmus Rakennuksen käyttöönotto tehdään virallisesti osittaisena loppukatselmuksena, mutta se tunnetaan myös nimellä käyttöönottokatselmus tai muuttokatselmus. Osittainen loppukatselmus pidetään ennen kun rakennusta tai sen osaa saa ottaa käyttöön. Osittainen loppukatselmus […]

Loppukatselmus

11.12.2019 - Loppukatselmus

Loppukatselmus Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta, siltä rakennustarkastajalta joka luvan on käsitellyt. Loppukatselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Pienempiä hankkeita lukuun ottamatta, rakennustarkastaja liittää lupapisteelle hankekohtaisesti täytetyn lomakkeen nimeltä ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta” […]