Loppukatselmus

11.12.2019 - Loppukatselmus

Loppukatselmus Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta, siltä rakennustarkastajalta joka luvan on käsitellyt. Loppukatselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Pienempiä hankkeita lukuun ottamatta, rakennustarkastaja liittää lupapisteelle hankekohtaisesti täytetyn lomakkeen nimeltä ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta” […]