Rakennuslupa

10.12.2019 - Rakennuslupa

Rakennuslupa Rakennuslupa tarvitaan aina, kun rakentamisella tai siihen verrattavissa olevalla toiminnalla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveydellisiin oloihin tai turvallisuuteen. Rakennuslupa vaaditaan aina mm.: Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin […]

Tarvitsenko lupaa rakentamiseen ?

10.12.2019 - Tarvitsenko lupaa rakentamiseen ?

Tarvitsenko lupaa rakentamiseen? Viranomainen arvioi lupatarpeen aina tapauskohtaisesti. Viranomaisarvio perustuu rakennuspaikkaan, rakennettavaan rakennukseen tai rakennelmaan sekä niiden ominaisuuksiin. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksestä löytyy määräyksiä toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Rakennusjärjestys 2017 Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan […]