Maisematyölupa ja puiden kaataminen

10.12.2019 - Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisematyölupa ja puiden kaataminen Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128): Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan […]

Maisematyöluvan tarve

10.12.2019 - Maisematyöluvan tarve

 Maisematyöluvan hakemista edellytetään kun Maisematyölupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelussa. Sähköinen asiointi: Lupapiste.fi Ohje maisematyöluvan hakemiseen: Maisematyölupa ja puiden kaataminen