Paikan merkitseminen

11.12.2019 - Paikan merkitseminen

Paikan merkitseminen   Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa merkintätyön paikka- ja maastotietopalvelut-yksiköstä asemakaavoitetulla alueella sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen […]