Puiden kaataminen

10.12.2019 - Puiden kaataminen

Puiden kaataminen Asemakaava-alueella aina ja yleiskaava-alueella, jossa yleiskaavassa on määräys maisematyöluvasta, puita ei saa kaataa ilman maisematyölupaa ellei toimenpide ole vähäinen. Alla on toimintaohjeet toimenpiteen vähäisyyden arviointiin. Lintujen pesimäaikaan 1.5.- […]

Valmistelevat työt tontilla

11.12.2019 - Valmistelevat työt tontilla

Valmistelevat työt tontilla Ennen luvan lainvoimaisuutta, saa kiinteistöllä aloittaa valmistelevien töiden tekeminen MRL 149 d §:n mukaisesti. Kaivamista, louhimista, puiden kaatamista ja muita näihin verrattavia valmistelevia töitä voidaan tehdä ennen […]