Puiden kaataminen

10.12.2019 - Puiden kaataminen

Puiden kaataminen Asemakaava-alueella aina ja yleiskaava-alueella, jossa yleiskaavassa on määräys maisematyöluvasta, puita ei saa kaataa ilman maisematyölupaa ellei toimenpide ole vähäinen. Alla on toimintaohjeet toimenpiteen vähäisyyden arviointiin. Lintujen pesimäaikaan 1.5.- […]