Suunnitelmat

11.12.2019 - Suunnitelmat

Suunnitelmat Ennen töiden aloittamista tulee perustussuunnitelmat tallentaa lupapisteeseen arkistokelpoisina dokumentteina, mittakaavassa, suunnittelijan sähköisesti allekirjoittamana. Myös kaikkien muiden työvaiheiden erityissuunnitelmien pitää olla lisättynä lupapisteeseen ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Tällaisia suunnitelmia ovat […]

Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet

10.12.2019 - Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet

Pääpiirustukset Pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirros. Pääpiirustusten tulee olla Ympäristoministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  mukaisia. Suunnitelmat tulee olla A4 koon kerrannaisia ja tallennettu sähköisesti oikeaan mittakaavan sekä […]