Suunnittelun aloitus

10.12.2019 - Suunnittelun aloitus

Lähtötiedot Selvitä, mitä rakennuspaikalle saa rakentaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Kartta-aineistoja saa tilattua Maaomaisuuspalvelu-yksiköltä alla olevan lomakkeen kautta: Maaomaisuuspalvelut