Rakennustyön aloitusilmoitus

11.12.2019 - Rakennustyön aloitusilmoitus

Rakennustyön aloitusilmoitus Rakennustyön aloittamisesta tulee lähes kaikissa tapauksissa tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan. Ilmoitus tehdään Lupapisteen keskustelun kautta. Kaikissa hankkeissa, joissa lupaehtoina on vaadittu vastaava työnjohtaja, tulee aloittamisilmoituksen tekijän olla vastaava työnjohtaja. […]

Töiden aloitus ennen luvan lainvoimaisuutta

11.12.2019 - Töiden aloitus ennen luvan lainvoimaisuutta

Töiden aloitus ennen luvan lainvoimaisuutta Mikäli aloittamisoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta on myönnetty lupapäätöksessä, työt saa aloittaa luvan päätöspäivänä, kuitenkin rakennustyön aloittamisilmoituksessa  mainitut kohdat 2-4  tulee olla hoidettu ennen aloittamista. Lisätietoja aloittamisoikeuden hakemisesta: […]