Ulkopuolinen tarkastus

11.12.2019 - Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolinen tarkastus Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. (MRL 150 c §) […]