Valmistelevat työt tontilla

11.12.2019 - Valmistelevat työt tontilla

Valmistelevat työt tontilla Ennen luvan lainvoimaisuutta, saa kiinteistöllä aloittaa valmistelevien töiden tekeminen MRL 149 d §:n mukaisesti. Kaivamista, louhimista, puiden kaatamista ja muita näihin verrattavia valmistelevia töitä voidaan tehdä ennen […]