Vastaava työnjohtaja

11.12.2019 - Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja Rakennushankkeelle tulee nimetä hankkeen vaatimustason mukainen vastaava työnjohtaja. Työnjohtaja tulee olla nimettynä ja rakennusvalvonnan hyväksymä ennen töiden aloitusta. Rakennuslupapäätöksestä selviää, vaaditaanko hankkeelle vastaava työnjohtaja.Rakennusvalvontaviranomainen määrittää hankkeen vaatimustason, jonka […]