Luvan voimassaoloaika

11.12.2019 - Luvan voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika Luvan voimassaoloaika käy ilmi lupapäätöksestä. Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa päätöksestä. Jos rakennustyön aloitusilmoitusta ei ole tullut rakennusvalvontaan kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksestä, lupa raukeaa. Rakennustyöt tulee saattaa […]