Uutiset

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022 § Esityslista § 211 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 212 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja […]

Artikkelin kuva

Mikkeliin ja lähiseuduille odotetaan taas matkailijoita sesongin alkaessa. Visit Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkisen mukaan ilmassa on jonkin verran epävarmuutta, mutta menneet koronakesät ovat osoittaneet, kuinka vaikeinakin aikoina voi päätyä hyvään matkailukesään. Valttikortteina ovat etenkin Saimaan ympäristö ja uusista kohteista Sodan ja rauhan keskus Muisti. Visit Mikkelin henkilökunta ja matkailuneuvonta muuttivat helmikuussa 2022 kaupungin virastotalolle, osoitteeseen […]

Artikkelin kuva

Saimaanportin yhtenäiskoulun tontilla työt ovat jo hyvässä vauhdissa. Rakentaja NCC tiedottaa, että työt kohteessa aloitettiin huhtikuun alussa työmaa-alueen aitaamisella ja lumitöillä. Näiden töiden jälkeen alkoivat varsinaiset maisematyöluvan piiriin kuuluvat työt. NCC julkaisee viikkotiedotteita työmaan etenemistä verkkosivuillaan. Lue ensimmäinen viikkotiedote  tästä linkistä. 

Artikkelin kuva

Mikkelin Naisvuoren näkötornin julkisivusaneeraus käynnistyi huhtikuussa 2022. Kohde saneerataan sääsuojassa, joten ulkopuolisille ei juurikaan työskentelyvaiheet näy, mutta äänihaittoja voi ilmetä. Äänekkäimmät työvaiheet ovat hankkeen toukokuun aikana. Urakoitsijan toimii Pinnoitus-Pekka Oy ja vastaavana työjohtajana Teemu Kumpulainen. Kohteessa on tällä hetkellä käynnissä vanhan pinnoitteen poistotyöt käynnissä, joiden arvioidaan kestävän kesäkuun alkupuolelle. Tämän jälkeen tehdään tasoitus- ja maalaustyöt, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kesäyliopiston Vaihtoehtoiset totuudet -luentosarjassa käsitellään digitaalista vallankäyttöä, Venäjän informaatiosodankäyntiä turvallisuusuhkana, salaliittoteorioita ja yhteisymmärryksen epävakautta sekä sosiaalisessa mediassa leviävien tarinoiden taistelua. Puhujina luentosarjassa ovat toimittaja Jessikka Aro, professori Katja Valaskivi Helsingin yliopistosta, dosentti Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta ja johtava asiantuntija Jukka Vahti Sitrasta. Luentosarja järjestetään Mikkelin musiikkiopiston salissa 15.5. kello 10–14, josta se striimataan Mikkelin torille, […]

Artikkelin kuva

Essotessa on tehty kattava tutkimus koronapandemian aikaisesta koronatesteihin hakeutumisesta rokotetausta huomioiden. Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Influenza Resp Viruses -julkaisussa huhtikuun lopulla. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, hakeutuivatko ihmiset Essoten alueella koronanäytteenottoon eri tavoin rokotetaustastaan riippuen. – Huomioimme yli 108 000 Essoten näytteenotossa tehtyä koronatestiä, joissa testattavan kotikunta oli Essoten alueella. Nämä testit koskettivat reilua 63 000 täysi-ikäistä ihmistä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 10.5. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 60 Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Asiaa jaostolle selosti kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakki. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti. § 61 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO Merkittiin tiedoksi. Katsauksen jaostolle antoivat Mikalon hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen, […]

Artikkelin kuva

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla ”Jokaisella on oikeus turvalliseen pyöräilyyn”. Pyöräilyviikko näkyy myös Mikkelissä torilla 12.5. ja 13.5. Ihmiset pyöräilevät, jos he tuntevat olonsa turvalliseksi ohjaustangon takana. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräilyn turvallisuuteen ratkaisevasti vaikuttaviin olosuhteisiin. Samalla keskusteluun nostetaan koettu turvallisuus eli turvallisuuden tunteen vaikutus kansalaisten pyöräilyinnokkuuteen. Tavoitteena on rakentaa yhdessä liikenneympäristö sellaiseksi, jossa eri-ikäiset […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut tarjoaa kotona pienten lastensa kanssa oleville AEIOU-ryhmän esityksen Elämän kukka. Esitys järjestetään Sodan ja rauhan keskus Muistin auditoriossa 16.5. kello 15. Kesto on noin 30 minuuttia. Esitys on suunnattu yli kuuden kuukauden ikäisille ja lähtökohtaisesti alle 3-vuotiaille. Ikäsuositukset ovat viitteellisiä. Esitys on osallistujille maksuton, mutta siihen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen susanna.latvala@sivistys.mikkeli.fi. Ilmoittautuessasi ilmoitathan osallistuvien […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin heikko taloudellinen tilanne ja tarvittavat säästötoimenpiteet herättävät keskustelua ja mielipiteitä. Huomiota on myös herättänyt kaupungin toisen uimahallin mahdollinen myynti tai lakkauttaminen. Vastaamalla liikuntapalveluiden laatimaan kyselyyn pääset vaikuttamaan päättäjille esitettävään selontekoon asiasta. LINKKI KYSELYYN Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia