Uutiset tagilla 'Eteläinen aluekoulu'

Artikkelin kuva

Saimaanportin yhtenäiskoulun tontilla työt ovat jo hyvässä vauhdissa. Rakentaja NCC tiedottaa, että työt kohteessa aloitettiin huhtikuun alussa työmaa-alueen aitaamisella ja lumitöillä. Näiden töiden jälkeen alkoivat varsinaiset maisematyöluvan piiriin kuuluvat työt. NCC julkaisee viikkotiedotteita työmaan etenemistä verkkosivuillaan. Lue ensimmäinen viikkotiedote  tästä linkistä. 

Artikkelin kuva

NCC Suomi Oy on käynnistänyt tämän viikon maanantaina 11.4.2022 Saimaanportin yhtenäiskoulun työmaan valmistelevia maanrakennustöitä ja työmaa alueen aitaustöitä, maisematyöluvan saatua lainvoiman maaliskuun lopulla. Työmaa-alue on luovutettu urakoitsijalle ja alue aidataan, ettei työmaa-alueen toiminnoista aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Käytännön työt ovat alkaneet lumien siirroilla ja maanrakennustöiden valmisteluilla sekä työmaa- ja varastointitilojen perustamisella. Lisäksi seuraavan kahden kuukauden aikana […]

Artikkelin kuva

Entisen Urpolan koulun tilalle rakennettava uusi yhtenäiskoulu on saanut nimensä. Eteläisen aluekoulun hankenimellä kutsuttu koulurakennus nimettiin Saimaanportin yhtenäiskouluksi. Nimestä päätti kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 31.3.2022. Päätöksessään kasvatus- ja opetuslautakunta halusi kunnioittaa henkilöstön näkemystä siitä, että uusi nimi korostaa uutta alkua. Rakennettava koulu yhdistää useamman eteläisen alueen koulun yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi. Kaupunki järjesti koulun nimestä nimikilpailun […]

Artikkelin kuva

Noin 11 000 m2:n kokoiseen uuteen yhtenäiskouluun rakennetaan muuntojoustavat tilat 850 oppilaalle. – Odotamme innolla uuden koulun rakentamista Mikkeliin. Tästä tulee hieno hanke, jossa yhdistyvät NCC:n vahva koulurakentamisen osaaminen ja alueen paikallinen ammattiosaaminen, sanoo NCC:n aluejohtaja Tommi Tiihonen.   Rakennuksesta tulee puu- ja betonirakentamisen parhaita puolia hyödyntävä hybridirakennus. Puinen aula katsomoportaineen on rakennuksen sydän. Puuta käytetään myös […]

Artikkelin kuva

Eteläisen aluekoulun nimikilpailu on päättynyt. Yli 300 kaupunkilaista kävi jättämässä oman nimiehdotuksensa. Esityksissä korostuivat Urpola-aiheiset nimet, mutta kaiken kaikkiaan erilaisia nimiehdotuksia jätettiin yli 150 kappaletta. Koulun nimi päätetään, ennakkotiedoista poiketen, vuoden 2022 alkupuolella. Mikäli nimi löytyy kaupunkilaisten esitysten joukosta, nimen esittäjä palkitaan tuotepalkinnolla. Mikäli nimen esittäjiä on useita, tuoteplakinto arvotaan nimeä ehdottaneiden kesken.

Artikkelin kuva

Rakennusliike Lapti on vetänyt valituksensa pois markkinaoikeudesta koskien eteläisen aluekoulun hankintapäätöstä Rakennusliike Lapti Oy on vetänyt Mikkelin eteläisen aluekoulun hankintapäätöksestä tehdyn valituksensa pois markkinaoikeudesta. Näin ollen Mikkelin kaupunki pääsee etenemään hankkeessa ilman riskiä mahdollisesta hyvitysmaksusta. Oikeuskäsittelyn osapuolilla eli Mikkelin kaupungilla ja Rakennusliike Lapti Oy:lla ei ole asiassa vaatimuksia toisiaan kohtaan. Kaupunginhallituksen marraskuussa 2021 tekemä hankintapäätös […]

Artikkelin kuva

Markkinaoikeus on antanut 7.12.2021 välipäätöksen koskien Eteläisen aluekoulun rakennusurakan hyväksymistä. Markkinaoikeus sallii Mikkelin kaupunginhallituksen 18.10.2021 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon Eteläisen aluekoulun KVR-urakkatarjouksen hyväksymisestä ja aloitusluvasta. Eteläisen aluekoulun urakkakilpailutuksen voitti NCC Suomi Oy. Rakennusliike Lapti Oy sijoittui tarjousvertailussa kolmanneksi. Rakennusliike Lapti Oy valitti Eteläisen aluekoulun hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen 8.11.2021. Koska kyseinen urakka oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, tuli valituksen […]

Artikkelin kuva

Vaikka Mikkelin eteläisen aluekoulun rakentaminen näyttäisi viivästyvän markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi, ei Urheilupuiston parakkikoulussa ole lannistuttu. Päinvastoin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden vetämässä oppilastyöpajassa on hyvä ja eteenpäin suuntautunut tunnelma. Tavoitteena on käytännön case-työskentelyllä saada esiin yksi oppilaille tärkeä teema, jota työstetään eteenpäin ja aina kohti uutta tulevaisuuden koulua. Vastaavia työpajoja järjestetään kaikissa eteläiseen aluekouluun siirtyvissä kouluissa. Urheilupuiston yläkoululla vierailleet […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu