Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 11. tammikuuta. Esityslista § 4 Otto-oikeus / lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 5 Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.11.2020 täytäntöönpanot Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 14.12.2020 § Esityslista § 402 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 403 Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020 Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuksien muutospäätöksen tiedoksi. § 404 Kaupunginhallituksen lausunto Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.11.  Kokouksen esityslista § 375 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 19.11.2020 § 151. Hyväksyttiin. § 376 Kaupunginvaltuuston kokouksen 5.10.2020 täytäntöönpanot Hyväksyttiin. § 377 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataululuonnos, kevät 2021 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ​ että […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli  kokouksessaan tiistaina 24.11. vuoden 2021 talousarviota, mutta päätöksiä ei vielä tehty.   Käsittelyä jatketaan maanantaina 30.11.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus aloitti talousarvion käsittelyn kokouksessaan maanantaina 23. marraskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan § 360 Ristiinan Kirkonkylän seudun osayleiskaava Minna Pöntinen (vihr.) esitti Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana asian palauttamista uutteen valmisteluun ja kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Äänestettiin. Pohjaesitys, JAA, 9 ääntä: Kirsi Olkkonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Mali Soininen (kok.), Aro […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 16.11. Kokouksessa vahvistettiin kaupunginlakimiehen viran vaali. Linkki: Kokouksen esityslista § 355 Kaupunginlakimiehen viran vaalin vahvistaminen Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginlakimiehen vaalin. Tarja Tarkiainen ottaa viran vastaan 7.12.2020. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa virantoimituksen aloittamisesta alkaen.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 2. marraskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan   § 342 Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljyjen hankinta 1.12.2020–30.11.2022 Energiatuotannon poltto- ja lämmitysöljytoimittajaksi Mikkelin kaupungille ja hankintarenkaalle ajalle 1.12.2020–30.11.2022 valittiin Teboil Oy. Hankintaan sisältyy tarjouspyynnön mukainen yhden vuoden mahdollinen optiovuosi, josta tehdään erillinen päätös. Tekninen johtaja valtuutettiin tekemään päätös mahdollisesta optiosta. § 343 Sähköenergian hankinta 1.1.2021–31.12.2022 Sähköenergian tuottajaksi […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 26.10. Kokouksen esityslista § 317 – 319 Pykälät hyväksyttiin. § 320 Sisäisen tarkastuksen raportointi Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön esitetyllä aikataululla. Kaupunginhallitus käy läpi toimenpidesuunnitelman toteutuksen kevään 2021 aikana. Hyväksyttiin. KPMG:n päävastuullinen tarkastaja Harri Leppiniemi […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokoontui 12.10.2020 ylimääräiseen kokoukseensa.  § Esityslista  § 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä Kaupunginhallitus päätti, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 21. syyskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäisen tarkastus hankekustannusten nousun vuoksi. Lisäys hyväksyttiin. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on selkiyttää tilannekuvaa puhdistamohankkeen kokonaiskustannuksista.  § 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitään […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu