Uutiset tagilla 'Varhaiskasvatus'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus kyselee vanhemmilta, miten heidän mielestään lapsen hoitopaikassa on onnistuttu palvelemaan ja tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta. Mikkelin varhaiskasvatus kehittää toimintaansa jatkuvasti ja sitä varten järjestetään vuosittain laadunarviontiin liittyviä kyselyjä. Lasten vanhemmille suunnattu kysely avataan joka toinen vuosi ja nyt on jälleen kyselyn aika. Vuonna 2019 saadun palautteen perusteella on kysymysten määrää vähennetty. Kaupunki odottaa […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungilla on avoinna varhaiskasvatuksen opettajan työpaikkoja. Tarjolla on sekä vakinaisia että määräaikaisia työsuhteita eri yksiköissä. Lisätiedot työpaikoista ja hakeminen Kuntarekryssä. Avoinna olevat varhaiskasvatuksen työpaikat Varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen (Haukivuori) Varhaiskasvatuksen opettaja, 4 paikkaa, vakinainen Varhaiskasvatuksen opettaja, 5 paikkaa, määräaikainen

Artikkelin kuva

Esiopetukseen ilmoittautuminen on alkanut. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen ja lisätiedot  Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan päiväkotien omilla ilmoituksilla.

Artikkelin kuva

Varhaiskasvatuksen ja koulujen uusi sivustokokonaisuus www.oppiminen.mikkeli.fi on julkaistu. Aiemmin varhaiskasvatuksen ja koulujen sivut olivat Peda.netissä, mutta nyt ne on siirretty uuteen ympäristöön. Muutoksen myötä koulujen ja päiväkotien kotisivut uudistuvat sukunäköiseksi kaupungin nettisivujen kanssa. Sama tekninen ratkaisu mahdollistaa, että oppimisen sivustoa ja kaupungin sivuja voidaan kehittää yhdessä muun muassa saavutettavuuden näkökulmasta. Pitkällä tähtäimellä siirto tuo säästöjä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään ensisijaisesti, että Launialan koulu muutetaan varhaiskasvatuksen yksiköksi.  Kyseessä on Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelma, joka koskee laajasti itäisen Mikkelin varhaiskasvatusta. Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että mikäli Launialan koulun kiinteistö on kunnossa, käynnistetään suunnittelu koulun muuttamiseksi itäisen alueen päiväkodiksi. Viranhaltijavalmistelun päätösehdotuksena on, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman seuraavilla toteutusvaihtoehdoilla: Ensisijassa Launialan […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin itäiselle alueelle suunnitellaan uusia päiväkotiratkaisuja lähivuosina. Suunnitelma voi toteutua aikaisintaan elokuussa 2022. Huoltajille suunnatussa kyselyssä itäisellä alueella tarkoitetaan Tupalan, Oravinmäen, Peitsarin, Launialan, Tuppuralan, Graanin ja Visulahden kaupunginosia. Alueella toimivat nykyisin Peitsarin päiväkoti, Launialan päiväkoti, Tikanpellon päiväkoti ja Oravanpesän päiväkoti sekä ryhmäperhepäiväkodit Untuvikot ja Peipposet. LINKKI KYSELYYN Kyselyn vastausaika on 16.10. – 3.11.2020.

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 24.9. Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelmaa. Kaupungin tilapalveluiden mukaan Tuppuralassa sijaitsevan Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus ei ole kannattavaa. Kiinteistö sisältää riskirakenteita ja talotekniikka on jo käyttöikänsä päässä. Myös muiden rakenteiden osalta kiinteistö vaatii laajaa uusimista. Hankesuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus, että päivähoitoa itäisessä Mikkelissä keskitettäisiin samaan suureen yksikköön. Uusi päiväkoti voisi sijaita Launialan […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet muotoon etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi. Sähköpostiosoitteen muutos tuo kustannussäästöjä Microsoft-lisenssien hankinnassa. Mikkeli.fi- sekä edu.mikkeli.fi-sähköposteihin lähetetyt sähköpostit ohjautuvat automaattisesti uuteen osoitteeseen kesäkuun 2020 loppuun saakka. Sähköpostiosoitteen muutos koskettaa kirjastoja, kulttuuri- ja liikuntatoimea, nuorisotoimea, museoita, varhaiskasvatusta sekä opetusta (perusopetus, lukio-opetus ja kansalaisopisto). Ainoastaan palvelualuejohtaja Virpi Siekkisen sähköpostiosoite jää muotoon etunimi.sukunimi@mikkeli.fi. Linkki: Palvelualueen […]

Artikkelin kuva

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan ja valmistellaan syksyn 2019 lapsiryhmiä. Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, mutta pystyäksemme muodostamaan ensi syksyn lapsiryhmät tulee varhaiskasvatushakemus tehdä sähköisen asioinnin kautta 31.3.2019 mennessä. Uusia hakemuksia ei tarvitse täyttää lapsista, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuspäätös. Toiveet hoitopaikan vaihdosta tulee tehdä sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus osoitteessa www.mikkeli.fi/edaisy, Daisy-tuki auttaa tarvittaessa, p. 040 […]

Artikkelin kuva

Mikkeli uusii perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä. Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Samalla tiivistetään kouluverkkoa. Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan. Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu