Uutiset tagilla 'Vesilaitos'

Artikkelin kuva

Vedensaanti keskeytyy Mikkelin Suomenniemellä tiistaina 4.10. kello 9–14 vedenottamon huoltotyön vuoksi. Vesihanojen tulee olla kiinni kyseenomaisena aikana. Vesilaitos pyytää varaamaan talousvettä katkon ajaksi. Vedenlaatu kannattaa tarkistaa katkoksen jälkeen, varsinkin ennen pyykinpesua. Veden juoksutus auttaa värivaihtelujen ja ilman poistamisessa. Katkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempi. Pahoittelemme häiriötä.

Artikkelin kuva

Oslon eteläpuolella sijaitseva Sarpsborgin kaupunki alkaa rakennuttaa uutta jätevedenpuhdistamoa, johon tulee samanlainen kalvosuodatus- eli MBR-teknologia kuin Mikkelin uudessa jätevedenpuhdistamossa on. Norjalaisdelegaatio vieraili Mikkelissä tutustumassa paikan päällä Metsäsairilassa laitoksen toimintaan. Asukasmäärältään Mikkelin kokoisen norjalaiskaupungin puhdistamon rakennusinvestointi on kokoluokaltaan kaksinkertainen Mikkelin vastaavaan verrattuna. Hankkeen toteuttaa yhteenliittymä, jossa ovat mukana pääurakoitsijana norjalainen vesirakentaja Malmberg, jätevedenpuhdistamojen laitetoimittaja Alfa Laval […]

Artikkelin kuva

Lentokentän ja Tuskun alueen vesijohtoverkon toiminta on palautunut normaaliksi keskiviikkoiltana 21.9.2022. Myös Kenkäveronniemen alueen vesijohtoverkon korjaustyöt on tehty. Verkostosta otettu vesinäyte on tutkittu ja näyte on vahvistanut vedenlaadun olevan hyvä. Vesijohtoverkoston toiminta Kenkäveron alueella palautuu normaaliksi perjantain 23.9.2022 aikana.  

Artikkelin kuva

Vesilaitos tiedottaa. Lentokentän alueen vesijohtoverkostossa on havaittu vuoto. Korjaustyöt on aloitettu. Lentokentän ja Tuskun alueella saattaa ilmetä vesijohtoveden samentumista veden paineen ja virtaussuuntien muutoksesta johtuen. Veden juoksutus auttaa värivaihteluiden poistumisessa.

Artikkelin kuva

Vietnamilaiset vesilaitosten johtajat tutustuivat 7.6.2022 Mikkelin vesiosaamiseen osana Suomen kiertuettaan.  Finnish Water Forum järjestää vietnamilaisille vesilaitosten johtajille koulutusta, jonka osana he tutustuvat erityisesti veteen liittyvään kiertotalouteen Mikkelissä. Reilu kymmenen vietnamilaista osallistujaa ovat vesilaitosten hallitusten jäseniä tai toimitusjohtajia. Mikkelissä heidän vierailunsa keskeisenä teemana Blue Economy Mikkeli -konseptiin tutustuminen. Vierailunsa aikana vietnamilaiset asiantuntijat tutustuvat kiertotalouden ympärille tehtyihin […]

Artikkelin kuva

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on henkilöstöpäätöksellään 24.5.2022 siirtänyt Reijo Turkin vesihuoltopäällikön tehtävään Vesiliikelaitoksessa 1.7.2022 alkaen. Reijo Turkki siirtyy tehtävään omalla suostumuksellaan. Aikaisemmin Reijo Turkki on toiminut Vesilaitoksen johtajana. Vaihdoksessa on kyse työnantajan tarpeesta järjestellä vesiliikelaitoksen johtamisjärjestelmä tarkoituksenmukaisella, uudella tavalla. Vesiliikelaitoksen johtamisjärjestelmän uudistamisen kannalta olennaisin muutos organisaatioon on uuden tehtävän perustaminen vesiliikelaitoksen organisaatioon siten, että henkilöstömäärä ei […]

Artikkelin kuva

Mikkelin vanha puhdistuslaitos on tänään 7.10.2021 lopettanut jäteveden puhdistuksen Kenkäverossa. Vuosikymmeniä ulkoaltaissa tapahtunut puhdistusprosessi on siirtynyt kallion sisään, Metsäsairilaan. Tästä päivästä alkaen kaikki alueen jätevedet puhdistetaan Metsäsairilassa sijaitsevassa uudessa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Muutoksen myötä myös puhdistettujen vesien purkupaikka vaihtuu Savilahdesta Pappilanselälle. Vesilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen alleviivaa hetken historiallisuutta. – Kenkäveron puhdistamo lakkaa tänään toimimasta ja uusi puhdistuslaitos Metsäsairilassa […]

Artikkelin kuva

Mikkelin uudesta jätevedenpuhdistamosta on tehty video, jossa kerrotaan taustoja, miksi hankkeeseen lähdettiin sekä erityisesti siitä, mitä hankkeella tavoitellaan. Esille tulee Mikkelin tahtotila hoitaa asukkaiden jätevedet hyvin sekä ottaa huomioon Saimaan vesistön kunto.  Toinen merkittävä näkökulma katsoo myös tulevaisuuteen. Mikkelin jätevedenpuhdistamoon on tehty merkittävä investointi viime vuosien aikana. Puhdistamosta halutaan monenlaista hyötyä jäteveden puhdistamisen lisäksi. Puhdistamon ympärille ollaan rakentamassa puhtaan veden osaamiskeskusta, mikä tarkoittaa sitä, että […]

Artikkelin kuva

Mikkelin uuden jäteveden puhdistamon toiminta on alkanut. Ensimmäiset jätevedet on otettu tänään 18.5.2021 sisälle uuteen jätevedenpuhdistamoon. Toiminta käynnistyy vaiheittain touko- kesäkuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa noin 1/3 Kenkäveronniemessä aikaisemmin käsiteltävästä jätevedestä ohjataan uuteen Metsäsairilan jätevedenpuhdistamoon.  

Artikkelin kuva

Mikkeli luo kansainvälisesti kiinnostavan vesiosaamisen kehitysalustan. Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon ympärille uutta liiketoimintaa ja vetovoimaa synnyttävän Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen (BEM) kehittämiskumppaniksi on valittu Operon Finland Oy. Vesiosaaminen on yksi maakunnan strategisista osaamisalueista ja Mikkelissä yli kymmenen vuotta sitten aloitettu vesiosaamisen kehittämistyö etenee nyt uuteen vaiheeseen. Kaupungin uusi, yhdeksi Euroopan moderneimmista puhdistamoista luonnehdittu laitos mahdollistaa monipuolisen […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu