Vesihuoltoon liittyminen ja katukorot

Vesihuoltoon liittyminen ja katukorot

Vesihuoltoon liittyminen

Vesihuoltoon liittymistä haet Lupaspiste.fi – palvelun kautta. Liittämiskohtailmoituksella haet liittymistä Mikkelin kaupungin kunnalliseen vesihuoltoon, ilmoitat tonttijohtojen uusimista tai laajoista putkiremonteista. Liitoslausunnossa saat tiedot liittämiskohdasta ja -korosta. Liittämiskohta on vastuuraja Mikkelin Vesilaitoksen ja kiinteistön välillä. Johtojen sijoittamislupa annetaan tehdyn suunnitelman ja annettujen lausuntojen perusteella. Tonttijohdot on rakennettu kohteeseen, jos ne on esitetty Liitoslausunnon kartta -liitteellä. Suunnittelija selvittää olemassa olevien tonttijohtojen käyttökelpoisuuden uuteen kohteeseen. Katu- ja yleisellä alueella tehtävät työt ovat luvanvaraisia ja vaativat maanomistajan luvan.

Katusuunnitelma

Voit hakea myös katusuunnitelmaa ja vesihuollon karttaotteita Lupapisteen kautta. Katusuunnitelmaotteista selviää kadun korkeusasema, sijainti sekä tyyppipoikkileikkaus. Suunnitelmaa voit käyttää lähtötietoina esimerkiksi omakotitalon pihasuunnitelmaa varten. Vesihuollon johtotietokartan otteissa ilmoitetaan vesihuollon putkien sijainti, koko, materiaali ja korot.

Toimintaohjeet

Vesihuoltoon liittymisen lähtötiedot saat Lupapiste.fi-palvelun kautta tekemällä liitoslausuntopyynnön. Liitoslausuntopyyntö käsitellään Lupapisteessä Vesi- ja jätevesijohtojen sijoittamisena joko katu- tai yleiselle alueelle.

Lupapisteessä tehtyyn liitoslausuntopyyntöön viranomainen liittää liitoslausunnon ja muut tarvittavat liitteet kohteen suunnittelua ja toimenpiteitä varten.

Palvelun saat käyttöösi kirjautumalla Lupapisteeseen ohjeiden mukaan. Lupapisteessä helpoin ja nopein tapa pyytää palvelua on tehdä neuvontapyyntö. Neuvontapyynnön voit helposti muuttaa luvan hakemiseksi, jos työ edellyttää kaivamista yleisellä alueella.

Valinnat Lupapisteessä sisäänkirjautumisen jälkeen:

1. Anna kohteen osoite esim. “Kadunnimi 2, Mikkeli” tai osoita paikka kartalta.

2. Jatka – Yleiset alueet – Rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle – Pysyvien maanalaisten rakenteiden sijoittaminen – Vesi ja viemärijohtojen sijoittaminen.

3. Valitse – Neuvontapyyntö, jos haet liitoslausuntoa tai karttaotteita (liitoslausuntopyynnössä hakijan tiedot tulevat suoraan Vesilaitoksen asiakastiedoiksi, anna tarvittaessa asiakkaan yhteystiedot).

Lupapisteessä tehtyyn liitoslausuntopyyntöön viranomainen liittää liitoslausunnon ja muut tarvittavat liitteet kohteen suunnittelua sekä toimenpiteitä varten.

Kiinteistön omistajalle:

Käytä ammattilaista vesihuollon suunnittelussa. Teetä suunnitelma vesihuoltoon liittymisestä tai nykyisen vesihuollon peruskorjauksesta. Toimita suunnitelma Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan ja liitä se Lupapiste.fi-palveluun. Tee liittymissopimus Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Hanki urakoitsija tekemään työ, ja sovi Mikkelin Vesilaitoksen yhteyshenkilöiden kanssa liittämistyön ajankohta. Ilmoita liittämistyön ajankohta myös Lupapisteessä.

Kohteen suunnittelijalle:

Johtojen sijoittamiseen katualueelle tai yleisille alueille tarvitset sijoittamisluvan. Luvan haet helpoiten Lupapisteen kautta. Katualueella kaivamiseen tarvitaan kadun ylläpitäjän lupa. Myös kaivuluvan haet Lupapisteen kautta. Toisen maalla kaivamiseen tarvitset maanomistajan luvan.

Huomioithan, ettei liittämiskohtailmoitus anna lupaa asemakaava-alueen yleisten alueiden puiden kaatamiseen tai kadun kalusteiden siirtämiseen tai poistamiseen. Nämä asiat käsitellään sijoittamisluvassa, ja niistä annetaan erilliset lausunnot Lupapisteessä.

Verkkoasiointi

Lupapiste

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Kuvalliset ohjeet Lupapisteessä työskentelyyn saat tästä

Lisätietoja vesihuoltoon liittymisestä ja liittämiskohtailmoituksesta

Vesilaitoksen nettisivuille pääset tästä.

Lisätietoja

Antero Cederström
suunnitteluinsinööri
puh. 044 794 3211
 
Salme Häkkinen
suunnitteluavustaja
040 129 4769
 
Ulla Mouhu
suunnitteluavustaja
040 129 4770
 
Anne Eskelinen
suunnitteluavustaja
040 129 4774

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi