Konserni- ja elinvoimajaosto pohti elinvoimatyön uudistamista

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti 17.11. Päällimmäisenä aiheena kokouksessa oli kaupungin elinvoimatyön uudistaminen.

Linkki kokouksen esityslistaan

Jaosto antoi elinvoimatyön uudistamisen valmisteluohjeeksi, että kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminta yhtiönä jatkuisi, mutta sen toimintojen kehittämistä tulee tarkastella suhteessa kaupungin oman toiminnan uudelleenorganisointiin.  

Elinvoimatyön uudistamisen tilannetta jaostolle selostivat hallintojohtaja Ari Liikanen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Kokouksen muut asiat pykälittäin

§ 58 Marraskuun elinvoimakatsaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen antoivat konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen ajankohtaisista elinvoima-asioista. Jaosto merkitsi elinvoimakatsauksen tiedoksi.

§ 60 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi 2017–2020

Jaoston kokouksessa vierailleet FCG:n edustajat antoivat Mikkelin kaupungille positiivista palautetta omistajaohjauksen toteutuksesta ja dokumentoinnista, mutta kertoivat myös huomionsa kehittämiskohteita varten.

Jaosto merkitsi arvioinnin tiedoksi ja antoi ohjeeksi viedä käytäntöön raportissa esille nostetut kehittämisen toimenpide-ehdotukset.

§ 61 Ohjeistus merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan

Asiaa jaostolle selosti vs. talousjohtaja Tiia Tamlander.

Keskustelun aikana Petri Tikkanen (sd.) esitti Jenni Tissarin (sd.) kannattamana asian jättämistä pöydälle.

Äänestyksessä asian pöydälle jättämistä äänestivät Petri Tikkanen ja Jenni Tissari. Asian käsittelyn jatkamista äänestivät Jussi Marttinen (ps.), Armi Salo-Oksa (kok.), Markku Kakriainen (kesk.) ja Jukka Saikkonen (vihr.). Outi Kauria (kesk.) äänesti tyhjää.

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 62 Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020

Hyväksyttiin.

§ 63 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 22.11.2020

Nimettiin kokousedustajaksi Ari Liikanen. Annettiin ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Kirsi Olkkosta.

§ 64 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja valtakunnalliset orkesteripäivät 23.–24.11.2020

Hyväksyttiin.

§ 65 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon hallituksen jäsenen nimeäminen

Nimettiin palvelupäällikkö Helena Skopa.

§ 66 Konserniseminaarin 22.10.2020 esittelymateriaali

Merkittiin tiedoksi.