Kaupungintalon etuovi.

8.11.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 7.11.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 7.11. Linkki: Kokouksen esityslistaPäätökset pykälittäin § 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksyttiin. § 77 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastavat Eero Aho (kok.) ja Pekka […]

Kaupungintalon etuovi.

11.10.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 10.10.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 10.10. Kokouksen puheenjohtajana toimi konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell. Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin § 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksyttiin. […]

Kaupungintalon etuovi.

12.9.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 12.9.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 12.9. Linkki: Kokouksen esityslistaPäätökset pykälittäin § 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksyttiin. § 66 Pöytäkirjan tarkastus Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastavat Nina Jussi-Pekka (vihr.) ja […]

Kaupungintalon etuovi.

16.8.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 15.8.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 15.8. Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin§ 62 Omistajaohjaus tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden asettamiseksiKonserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa toimialakohtaisesti konsernivastuuhenkilöitä tavoitteiden asettamisessa noudatettavista linjauksista. Hyväksyttiin. § 63 […]

Mikkelin kaupungintalo.

21.6.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 21.6.2023

Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.6.2023 § Esityslista § 59 Tarkennettu ennakkokanta Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n investointihankkeeseen Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi saamansa […]

kaupungintalo

6.6.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 6.6.2023

 § Esityslista § 48 Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautuminen Mikalo Oy:öön Konserni- ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautumisen Mikalo Oy:öön. Pöytäkirja tarkastettiin […]

Kaupungintalon etuovi.

10.5.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 9.5.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.5.Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin § 37 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa ja […]

Kaupungintalon etuovi.

11.4.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 11.4.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 11.4.Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin § 30 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo Oy, MOAS Oy, Asumisoikeusasunnot Oy Ajankohtaiset asiat kaupungin asumisen yhtiöistä selostivat toimitusjohtaja […]

Kaupungintalon etuovi.

14.3.2023 - Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 14.3.2023

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 14.3. Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin § 21 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja toimitusjohtaja Ville Kakkonen […]

Mikkelin kaupungintalo.

14.2.2023 - Konserni- ja elinvoimajaosto linjasi 14.2.2023 energiaomistusjärjestelyistä

Konserni- ja elinvoimajaosto linjasi tiistaina 14.2.2023 pidetyssä kokouksessaan Mikkelin kaupungin energiajärjestelyistä kaupungintalouden tasapainoon saattamiseksi. KPMG:n edustajat selostivat energiajärjestelyn valmistelun nykytilannetta konserni- ja elinvoimajaoston jäsenille. Puheenvuoroissaan KPMG:n edustajat korostivat tulevaisuuteen katsovan […]