Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 24.6.2024

Kaupungintalo

§ Esityslista

§ 54 Mikalo Oy:n kiinteistökehityssuunnitelma realisoitavien kohteiden osalta vuodelle 2024

Jarno Strengell esitti, ettei Hiirolan Hiirolantie 4 asuntoja ei toissijaisesti myydä tai pureta. Asuntoja on kuusi kappaletta, käyttöaste 96 prosenttia ja valmistumisvuosi 1989.
PERUSTELU: Pohjaesityksessä esitetään myytäväksi tai purettavaksi kaikkiaan Mikalo oy:n kymmenen eri rakennuskohdetta, joissa on 122 asuntoa. Osassa esitetyistä purettavissa kohteissa on yli 90 prosentin käyttöaste. Mikalo oy:n omistajaohjauspyyntö luopua kyseisistä asunnoista, ei tue yhtiön toiminta-ajatusta ”asuntojen tulee osaltaan tukea koko Mikkelin elinvoiman kehittymistä sijoittumalla laaja-alaisesti Mikkelin kaupungin maatieteelliselle alueelle”. Mikalo oy:n toimintatapa kysyä omistajaohjausta asuntojen myyntiin tai purkamiseen siinä vaiheessa, kun on päästänyt asunnot ”kannattamaton korjata” tilaan, ei ole oikea toimintamalli. Kaupungin omistajaohjausta ei ole pidetty ajan tasalla. Lisäksi syksyllä 2024 tuodaan lisää poistettavia Mikalo oy:n asuntoja, joista ei nyt ole konserni- ja elinvoimajaoksella tietoa. Uusi kaupungin omistajaohjausesitys tulee liittää päätökseen. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jani Sensio esitti Armi Salo-Oksan kannattamana, että Konserni- ja elinvoimajaosto päättää antaa omistajaohjausta Mikalo Oy:lle realisointitoimenpiteistä Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n asiantuntijatyöryhmän laatiman esityksen mukaisesti. Peruskorjattavien kohteiden osalta Mikalo Oy tuo konserni- ja elinvoimajaostolle tarvittavat kannattavuus laskelmat vuoden 2026 loppuun mennessä.

Äänestettiin:
Pohjaesitys JAA:2 ääntä. Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry
Jani Sension vastaesitys EI: 3 ääntä.  Armi Salo-Oksa, Jani Sensio, Jarno Strengell
Jani Sension esitys tuli päätökseksi.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti antaa omistajaohjausta Mikalo Oy:lle realisointitoimenpiteistä Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n asiantuntijatyöryhmän laatiman esityksen mukaisesti:

  1. Hiirolantie 4, 50520 HIIROLA – Kohde jää ensisijaisesti yhtiön asuntovalikoimaan ja se peruskorjataan. Toissijaisena vaihtoehtona on kohteen myynti. Kohteessa korkea käyttöaste ja suhteellisen matala korjausvelka. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa.
  2. Kaaritie 2-6, 52300 RISTIINA – Kohde puretaan huomioiden kaupungin kiertotaloudelle asettamat tavoitteet. Käyttöaste alhainen ja mittava korjausvelka.
  3. Kissalammentie 4, 52300 RISTIINA – Kohde puretaan huomioiden kaupungin kiertotaloudelle asettamat tavoitteet.
  4. Kuomiokoskentie 527, 52780 KUOMIOKOSKI – Kohde jää yhtiön asuntovalikoimaan. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa. Asiaan voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn vuoden 2027 aikana.
  5. Käenpellontie 2, 52830 SUOMENNIEMI – Kohde jää yhtiön asuntovalikoimaan, ja se peruskorjataan. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa.
  6. Käenpellontie 4, 52830 SUOMENNIEMI – Kohde myydään ensisijaisesti. Toissijaisena vaihtoehtona on kohteen purku huomioiden kaupungin kiertotaloudelle asettamat tavoitteet.
  7. Luhtitie 19-21, 51600 HAUKIVUORI – Kohde jää yhtiön asuntovalikoimaan, ja se peruskorjataan. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa.
  8. Metsolanraitti 2, 52830 SUOMENNIEMI – Kohde jää yhtiön asuntovalikoimaan, ja se peruskorjataan. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa.
  9. Mäntytie 6-8, 50670 OTAVA – Kohde myydään ensisijaisesti. Toissijaisena vaihtoehtona on kohteen purku huomioiden kaupungin kiertotaloudelle asettamat tavoitteet.
  10. Pajulantie 9 B, 51420 HARJUMAA – Kohde jää yhtiön asuntovalikoimaan, ja se peruskorjataan. Alueelle on hyvä jäädä vuokra-asuntotarjontaa.

§ 55 Metsäsairila Oy:tä koskeva fuusioselvitys

Jarno Strengell esitti, ettei fuusioselvitystä Jätekukko oy:n kanssa aloiteta. Perustelu: Mikkelin Metsäsairilan jätepalvelut ovat toimineet hyvin ja asiakas hinnat ovat olleet kohtuulliset. Mahdollisessa Metsäsairilan ja Jätekukon fuusiossa, päätäntävalta Mikkelin jätehuollon järjestämisestä, palveluista ja hinnastosta menee muille kunnille. Fuusiossa Mikkelin kaupunki saa noin 10 henkilön jätelautakuntaa, yhden edustajan. Metsäsairilan vuosittainen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa. Metsäsairilan toiminnasta markkinaehtoista toimintaa on seitsemän prosenttia, uudessa jätelaissa markkinaehtoista toimintaa saa olla viisi prosenttia eli kyse on noin 200 000 euron vuosittaisesta toiminnan supistamisesta eikä se ole riittävä peruste fuusioitumiseen. Taustamateriaaleissa lukee muun muassa seuraavaa ”Taloudellista pakkoa yhdistymiseen lyhyellä aikajänteellä ei liene”. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että Metsäsairila Oy voi käynnistää fuusioselvityksen laadinnan Jätekukko Oy:n kanssa. Kaupungin edustajina neuvotteluissa toimivat kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja ja hallintojohtaja.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää keskuudestaan Jani Sension ja Pekka Pöyryn osallistumaan työhön Mikkelin kaupungin neuvottelutyöryhmän jäsenenä. Mahdollinen fuusioon johtava päätöksenteko käynnistyy neuvotteluiden ja selvityksen valmistuttua.

§ 56 Omistajaohjaus BioSairila Oy:n osakkeiden myyntiin liittyen

Jarno Strengell esitti, ettei BioSairila oy:n myyntiprosessia edistetä, ennen kuin kaupunginhallituksen 3.6.2024 ja kaupunginvaltuuston 10.6.2024 päätösehdotus valtuustoaloitteen mukaisesta Biosairilan sisäisestä tarkastuksesta on tehty (yhtiön taloudelliset ongelmat ja vastuut), tarkastuksen kustannukset kohdistuvat kaupungille. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti Metsäsairila Oy:tä ja ESE-Energia Oy:tä siten, että yhtiöt voivat edetä myyntiprosessiin liittyvissä neuvotteluissa osakekaupasta tai liiketoimintakaupasta sekä pyytää tarjouksia BioSairila Oy:n osakkeista tai liiketoiminnasta. Konsernirakenteeseen vaikuttavat järjestelyt edellyttävät kaupunginvaltuuston hyväksyntää ennen kaupan vahvistamista.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto edellyttää, että yhtiöt raportoivat prosessin etenemisestä konsernivastuuhenkilöille.